OBAVIJEST POTROŠAČIMA O ZAMUĆENOSTI IZVORA JADRO I DIJELOVA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Obavještavaju se potrošači da je veća količine kiše koja je u proteklih dana pala na šire splitsko područje, uzrokovala zamućenje na izvoru rijeke Jadro, iznad propisanih vrijednosti. Rezultati ispitivanja uzoraka vode uzetih danas u poslijepodnevnim satima na na nekoliko mjesta iz vodoopskrbne mreže, u ovisnosti o zalihama u vodospremama i intenzitetu potrošnje, pokazuju da je na određenim dijelovima vodoopskrbnog sustava parametar zamućenja neznatno povišen u odnosu na propisanu vrijednost. Analize s terena također pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna. Obzirom na dosadašnju praksu, iskustva i preporuku NZJZ preporučuje se koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju. Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr