Obavijest - Sanirano puknuće tlačnog cjevovoda - prelijevanje kod ušća Žrnovnice

Dana 14.06.2024.g. nešto iza 10 h prilikom građevinskih radova na projektu Aglomeracije Split Solin došlo je do oštećenja tlačnog cjevovoda C.S. Šine od strane izvođača radova tvrtke Strabag.
C.S. Šine sa pripadajućim sustavom za prikupljanje i distribuciju otpadnih voda je isključena iz rada.
Otpadne vode su putem incidentnog preljeva preusmjerene pored ušća rijeke Žrnovnice.
Vodni redari ViK-a, kao i komunalni redari Grada obilazili su kontaminirano područje ušća Žrnovnice, kao i prve plaže koje gravitiraju incidentnom preljevu, te upozorili voditelja Kampa Stobreč da se kontaktiraju eventualni kupači da se ne kupaju na mjestima za sada mogućeg područja onečišćenja na dijelu stobrečke vale.
Angažirana je tvrtka CIAN radi postavljanja barijera i ograničenja pojave na što uže područje na moru, te je isto i odrađeno.
Na sanaciji oštećenja užurbano se radilo i oko 15 h radovi su privedeni kraju, puštena je ponovno u rad CS Šine i zaustavljeno je daljnje istjecanje u more!
ViK je angažirao NZJZ kako bi se u skorom periodu ispitalo je li more na tom području sigurno za kupanje.
Sve najnovije informacije možete pratiti na našoj web stranici i putem javnih medija.