OD SRIJEDE KREĆE NASTAVAK RADOVA U ULICI ZGON U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

OD SRIJEDE KREĆE NASTAVAK RADOVA U ULICI ZGON U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

Dana 13. svibnja 2024. nastavljaju se radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Ulici Zgon u sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje“.

Promet motornim vozilima bit će onemogućen u zoni izvođenja radova, dok će pješaci moći nesmetano koristiti pješački prolaz.

Molimo građane, koji taj dio ulice koriste za prilaz do svojih kuća, da unaprijed izmjeste svoja vozila.  Na grafici je prikazano područje radova.

Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova te Vam zahvaljujemo na strpljenju. Planirani rok završetka radova je 14. lipnja 2024.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.