ODABRANI IZVOĐAČI NA UGOVORU ODVODNJA I VODOOPSKRBA NASELJA ŽRNOVNICA I KOREŠNICA

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin“ donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na Ugovoru 2 – Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica.

Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split nakon otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti odabrao je ponudu Zajednice ponuditelja ROCO ING. d.o.o. iz Zagreba te ROCO-COMMERCE d.o.o. Livno, podružnica Zagreb.

 Vrijednost ponude iznosi 22.895.333,96 eura bez PDV-a, odnosno 28.619.167,45 eura s PDV-om.

Rok dovršetka ugovora iznosi 34 mjeseca.

U sklopu Ugovora 2 – Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica izgradit će se 23.455 metara kanalizacijskih cjevovoda, 1.022 metra tlačnih kanalizacijskih cjevovoda te 26.947 metara vodoopskrbnih cjevovoda. Nadalje, izgradit će se kanalizacijska crpna stanica Žrnovnica kapaciteta 28,4 l/s, crpna stanica Blato kapaciteta 6,9 l/s te crpna stanica TTTS kapaciteta 50 l/s. Planirana je i izgradnja vodoopskrbnih crpnih stanica Žrnovnica kapaciteta 5,5 l/s, HS Žrnovnica kapaciteta 9 l/s, crpna stanica Korešnica kapaciteta 8 l/s te crpna stanica u vodospremi Amižići 3 kapaciteta 3,8 l/s. Izgradit će se vodosprema Korešnica kapaciteta 300 m3, vodosprema s crpnom stanicom Amižići 3 kapaciteta 200 m3, vodosprema Amižići 2 kapaciteta 200 m3 te vodosprema Privor kapaciteta 200 m3. Stanovnici će dobiti 2.064 kućnih priključaka, od čega 925 kanalizacijskih te 1139 vodovodnih priključaka. U duljini od 19.535 metara izvest će se kabelska kanalizacija za sustav daljinskog nadzora i upravljanja objektima (SDNU), a u duljini 248 metara izvest će se i sanacija kanalizacijske mreže.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.