PRIVREMENA PROMETNA REGULACIJA U ULICI VJEKOSLAVA SPINČIĆA I NA JUŽNOM DIJELU KRIŽANJA SPINČIĆEVE ULICE S ULICOM PUT FIRULA I IVANA PL. ZAJCA

PRIVREMENA PROMETNA REGULACIJA U ULICI VJEKOSLAVA SPINČIĆA I NA JUŽNOM DIJELU KRIŽANJA SPINČIĆEVE ULICE S ULICOM PUT FIRULA I IVANA PL. ZAJCA

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi u gradu Splitu koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

U Ulici Vjekoslava Spinčića te na južnom dijelu križanja s Ulicom Put Firula i Ulicom Ivana pl. Zajca, odnosno neposredno zapadno od Doma za starije i nemoćne Split, zbog izvođenja radova, od 16. svibnja kolnik je zatvoren za promet. Uz zonu radova uređen je prolaz za pješake širine 1,60 metara koji je na preglednoj karti označen tirkiznom bojom. Prolazom uz zonu radova pješaci se mogu nesmetano koristiti, osim kada se u njegovim dijelovima sukcesivno odvijaju radovi koji zahtijevaju njegovu zauzetost. U tim slučajevima, molimo pješake za oprez i pridržavanje privremenih uputa kako bi se osigurala njihova sigurnost.

Planirano trajanje radova je do 15. lipnja 2024.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.