PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA NA DIJELU ULICE DON FRANA BULIĆA U SKLOPU "PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN"

U tijeku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u sklopu projekta "Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje“ zbog čega će u dijelu Ulice Don Frane Bulića iz grafike ispod biti onemogućen tranzitni promet autima, autobusima i teretnim vozilima. Isključivo će biti dozvoljen promet vozilima gradilišta te iznimno stanarima, hitnim službama i javnom prijevozu. Pješački promet kroz zonu izvođenja radova će u svakom trenutku biti omogućen.

Molimo građane, koji žive istočno i zapadno od zone izvođenja radova, da Ulicom Don Frane Bulića idu od zone odvijanja radova, odnosno prema istoku i zapadu kako je na grafici prikazano.

Molimo da građani koji žive unutar zone odvijanja radova minimalno koriste dio trasa koje su zatrpane (žute zone).

Na grafici je prikazana druga faza izvođenja radova s kojom se započinje 15.5.2024 godine i trajat će 20 dana.

Slijedeće faze radova će se najavljivati kroz medije i putem obavijesti.

Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.