PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U ULICI PUT FIRULA U SPLITU U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su radovi u gradu Splitu koji su dio ugovora „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“.

Stoga, u ponedjeljak, 13. svibnja doći će do privremene prometne regulacije na lokaciji Ulica Put Firula od kućnog broja 1/1 do kućnog broja 8.

Radovi obuhvaćaju kolnik Ulice Put Firula, od križanja s Viškom ulicom neposredno do križanja s Ulicom Jure Kaštelana. S obzirom na to da je postojeći režim prometa u susjednim ulicama Viška i Ulici Petra Hektorovića jednosmjeran, isti će se privremeno urediti na način da se omogući promet iz smjera Ulice Put Firule prema Bačvicama. Na južnom dijelu kolnika Ulice Put Firula formirat će se prolaz za pješake. Kolnik će biti zatvoren za promet, a nogostupom uz zonu izvođenja radova pješaci će se moći nesmetano koristiti.

Radovi će trajati do 15. lipnja 2024. godine.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.