PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U SPLITU U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ započinju opsežni radovi u Splitu koji se izvode kao dio Ugovora P3 - „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Radovi će se odvijati u fazama,  a one su podijeljene na način da se tijekom izvođenja osigura što bolja prometna povezanost navedenih ulica, uzimajući u obzir obim radova, kao i postojeće stanje prometne mreže.

Radovi će započeti u ponedjeljak, 27. svibnja 2024. godine u Ulici Put sv. Ižidora od kućnog broja 95 do kućnog broja 93. Kolnik u duljini od 80,94 metara zatvorit će se u potpunosti za promet, a obilazni putevi bit će Ulicom Karepovac i Ulicom Hrvatskih dragovoljaca.

Isto tako, za sav promet zatvorit će se Ulica Put Bonacinke, dok će tijekom izvođenja radova na spoju kolektora s Ulicom Hrvatskih vitezova, privremena regulacija prometa biti uspostavljena tako da se osigura prolaz vozilima kroz zonu radova kolničkom trakom širine 2.5 metara. Ulica Put bunara i Ulica Hrvatskih vitezova također će se zatvoriti za sav promet.

Uz zonu radova omogućit će se prolaz pješacima.

Planirani završetak radova je 21. lipnja 2024. godine.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti. Molimo za Vaše razumijevanje u tijeku izvođenja radova.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.