PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN: OBAVIJEST ZA STANOVNIKE OPĆINE DUGOPOLJE

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN: OBAVIJEST ZA STANOVNIKE OPĆINE DUGOPOLJE

Na područje Općine Dugopolje započeli su radovi na predmetnom Ugovoru P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“.

Trenutno se izvode radovi u Ulici kardinala Alojzija Stepinca, Ulici don Joze Čulina i Ulici don Špira Vukovića u Dugopolju. Tijekom svibnja započinju radovi na u Splitskoj ulici, Vinskoj ulici, Ulici Domovinskog rata, Ulici kneza Trpimira i Ulici Petra Kružića, a početkom lipnja slijede radovi u Ulici kneza Domagoja, Senjskoj ulici i Domobranskoj ulici u Dugopolju.

Podsjetimo, u Dugopolju će se izgraditi kanalizacijski cjevovodi u dužini cca 44 km, vodoopskrbni cjevovodi u dužini cca 31 km, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine od cca 6 km te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 km kabelske kanalizacije i 2 km sanacije kanalizacijske mreže.

Isto tako, u tijeku su pripreme za izvođenje radova na područjima ostalih jedinica lokalnih samouprava obuhvata Ugovora, odnosno u Gradu Solinu, Općini Klis i Općini Podstrana. Pripremni radovi odnose se na iskolčenja trasa cjevovoda, označavanja instalacija i izrade izvedbenih projekata.

U Općini Klis početkom svibnja započet će radovi na pristupnom putu za CS/VS Grlo i Ulicu Mihaljevići, dok u Solinu tijekom svibnja započinju radovi u Ulici Kunčeva greda.

Radovi će se odvijati punim intenzitetom do početka sezone, a nakon toga, u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave, slijede radovi na lokacijama koje neće ugrožavati turističku sezonu. Na jesen, odnosno po završetku turističke sezone, nastavljaju se svi radovi.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.