RADOVI U KAŠTEL GOMILICI - UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR –

Obavještavamo vas kako u utorak, 23. svibnja 2023., planiramo započeti radove na  postavljanju prometne signalizacije na kolektoru VO-178.B u Ulici Fulgencija Careva u Kaštel Gomilici, dok će radovi započeti dan nakon i trajat će 10 dana. 

 

Zahvaljujemo na razumijevanju za vrijeme trajanja radova.