STUDIJSKI POSJET CENTRALNOM UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA STUPE

Projekt AdSWiM pokrenut je 2019. godine u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020., a ima za cilj unapređenje postupaka pročišćavanja, kontrole i upravljanja gradskim otpadnim vodama, sve u svrhu zaštite Jadranskog mora i morskih staništa duž njegove obale.

U projekt su uključeni hrvatski i talijanski istraživački instituti, sveučilišta, općine i komunalna poduzeća. Projektno partnerstvo čine, s jedne strane talijanski projektni partneri: Sveučilište u Udinama, Općina Udine, tvrtka CAFC (Consorzio per l’Acquedotto del Friuli Centrale), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku, Politehničko sveučilište Marche, Institut za kristalografiju - Nacionalno istraživačko vijeće, Općina Pescara, a s druge strane hrvatski projektni partneri: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Zavod za javno zdravstvo Zadar, komunalno poduzeće Izvor Ploče d.o.o., Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris i Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

Jedna od značajnih aktivnosti koja se provodi u sklopu projekta svakako je provedba didaktičkog modula usmjerenog na učitelje osnovnih škola s obje strane Jadrana. Cilj izrade i provedbe didaktičkog modula projekta AdSWiM je podizanje svijesti i znanja učitelja, a time posredno i učenika o učinkovitom korištenju i upravljanju prirodnim vodnim resursima, problematici zagađenja mora, ulozi uređaja za pročišćavanje u smanjenju zagađenja te ulozi svakog pojedinca u zaštiti vodnih resursa.

Didaktički modul temelji se na konceptu „Poduzimanja akcija“ kako bi se učenici upoznali s problematikom zaštite vodnih resursa te postali promotori održivosti i očuvanja resursa. Nadalje, u sklopu projekta provode se i studijski posjeti uređajima za pročišćavanje otpadnih voda usmjereni na razne ciljane skupine, poput građana, učenika, studenata i stručnjaka.

Povodom Svjetskog dana voda koji se svake godine prigodno obilježava 22. ožujka, projektni partneri iz gradova Splita, Udine, Pescare i Ancone proveli su zajedničke promotivne i edukativne akcije koje su uključile učitelje osnovnih škola, istraživače, ali i građane.

Talijanski projektni partner Politehničko sveučilište Marche na Svjetski dan voda 22. ožujka organizirao je sastanak istraživača koji su virtualno, mikroskopom analizirali „život u kapljici vode“. Nadalje, talijanski projektni partner CAFC 25. ožujka održao je webinar na temu rada uređaja za pročišćivanje i ispuštanja otpadnih voda u more, a u sklopu kojeg je učenicima objašnjen cjelokupni proces pročišćavanja voda na primjeru malog pročišćivača vode kojeg je moguće izraditi u učionici. Treći talijanski projektni partner Općina Udine, s preostalim projektnim partnerima provodi prekograničnu kampanju informiranja „Živiš li more?“, a u sklopu koje će s projektnim partnerom CAFC-om organizirati predavanja didaktičkog modula te studijski posjet uređaju za pročišćavanje Friuli.

S druge strane, hrvatski projektni partner Vodovod i kanalizacija Split d.o.o. izradio je informativni videozapis vođenog studijskog posjeta uređaju za pročišćavanje grada Splita (Stupe) na temu sudjelovanja u projektnim aktivnostima koje imaju za svrhu unapređenje upravljanja otpadnim gradskim vodama. Videozapis je potom objavljen povodom obilježavanja Svjetskog dana voda na projektnom YouTube kanalu. Projektni partner CAFC-a priprema videozapis koji će biti objavljen u lipnju, povodom Međunarodnog dana mora i oceana.

Važno je napomenuti kako se osim spomenutih aktivnosti, u sklopu projekta razvijaju i nove strategije obrade i pročišćavanja otpadnih voda na obje strana Jadranskog mora, i to u suradnji Vodovoda i kanalizacije Split d.o.o., Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Splitu, komunalnog poduzeća Izvor Ploče d.o.o., Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo Zadar, Općine Pescare, Općine Udine te CAFC-a.