U POSTUPKU JAVNE NABAVE ODABRAN IZVOĐAČ RADOVA NA IZGRADNJI CUPOV DIVULJE

U provedenom otvorenom postupku javne nabave u okviru projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir, za izgradnju Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje (CUPOV Divulje) odabrana je ponuda tvrtke Strabag AG sa sjedištem u Austriji, u iznosu od 24.444.917,86 EUR bez PDV-a, ujedno i jedina pristigla ponuda u ovom postupku.

Odabrana ponuda u potpunosti zadovoljava tražene uvjete iz Dokumentacije o nabavi te odgovara tehničkim specifikacijama iz predmeta nabave.

Projekt izgradnje CUPOV Divulje obuhvaća radove dogradnje postojećeg infrastrukturnog objekta za mehaničko pročišćavanje otpadnih voda (tzv. 'I.A. faza' izgradnje) i radove na regulaciji dijela bujičnog potoka Slanac. Preciznije, odnosi se na dogradnju postojeće I.A. faze Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Divulje (CUPOV Divulje) na II. stupanj pročišćavanja otpadnih voda, s pripadnim objektima obrade mulja te svim ostalim pomoćnim i pratećim objektima u skladu sa Zahtjevima Naručitelja.

Dodatno, radovi obuhvaćaju i sanaciju postojećeg objekta mehaničkog predtretmana i izgradnju novog sustava pročišćavanja onečišćenog zraka te regulaciju bujičnog potoka Slanac.

Izgradnja CUPOV Divulje dio je projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 152,8 milijuna EUR (bez PDV-a) kojeg sa 106,6 milijuna EUR sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.

Nositelj ovog projekta, ujedno jedne od najvećih infrastrukturnih investicija u Republici Hrvatskoj, je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja RH,  Hrvatskim vodama, gradovima Kaštela, Trogir i Split, općinama Okrug, Seget te naseljem Slatine.

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.