U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ ISPORUČENO SPECIJALNO VOZILO ZA ISPIRANJE I ČIŠĆENJE KANALIZACIJSKE MREŽE

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ tvrtka Gradatin d.o.o. iz Sesveta dana 07. prosinca 2023. godine isporučila je Naručitelju Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. Split specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje kanalizacijske mreže.

Nabava specijalnog kombiniranog vozila za probijanje, ispiranje, čišćenje i odvoz kanalizacijskog otpada sa sustavom za recikliranje vode u vrijednosti od 474.092,61 euro (3.571.150,00 kn) bez PDV-a dio je Ugovora o nabavi opreme za održavanje mreže.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.