U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SOLINU

U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SOLINU

U srijedu, 24. svibnja na adresi Ulica Kunčeva Greda, održano je svečano otvaranje radova u Solinu, u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split – Solin“. Predmetni radovi dio su Ugovora P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Na svečanom otvaranju radova prisutnima su se obratili: Tomislav Šuta, privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, Dalibor Ninčević, gradonačelnik Grada Solina, Irina Putica, direktorica Vodnogospodarskog odjela za slivove Južnog Jadrana, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije i Mario Šiljeg, državni tajnik  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U sklopu predmetnog Ugovora, na području Grada Solina izgradit će se 8.480 metara kanalizacijskih cjevovoda, od čega 6.711 metara gravitacijskih cjevovoda te 1.769 metara tlačnih cjevovoda. Ujedno, izgradit će se 9.600 metara vodoopskrbnih cjevovoda, šest kanalizacijskih crpnih stanica, 460 metara kabelske kanalizacije za sustav daljinskog nadzora i upravljanja, jedna vodosprema, a građanke i građani dobit će 201 novih kanalizacijskih priključaka te 145 novih vodovodnih priključaka. Predmetni radovi dio su ugovora P4 - Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje. Ukupna vrijednost radova na području Grada Solina je 14.059.769,50 eura (105.933.333,27 kuna) bez PDV-a, odnosno 17.574.711,90 eura (132.416.666,59 kuna) s PDV-om.

Radovi započinju u Ulici Kunčeva Greda i Ulici kneza Trpimira te će se nastaviti u Ulici Zgon, Ulici Hrvatskih žrtava, Ulici Hrvatskog branitelja Dražena Kuduza i Ulici don Lovre Katića u Solinu. Nakon toga, radovi će se nastaviti prema dinamičkom planu izvođenja radova.

Podsjetimo, Ugovorom o rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje izgradit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini cca 44 km, vodoopskrbni cjevovodi u dužini cca 31 kilometara, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine od cca 6 kilometara te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20 kilometara kabelske kanalizacije i 2 kilometarasanacije kanalizacijske mreže.

Izvođač radova na navedenom Ugovoru je Zajednica ponuditelja Vodoprivreda Split d.d., Vodotehnika d.d. iz Zagreba, Sarađen d.o.o. iz Stankovaca i Vodoinstalacija d.o.o. iz Zadra. Vrijednost navedenog Ugovora iznosi 43.446.151,47 eura (327.345.028,23 kuna) bez PDV-a, odnosno 54.307.689,33 eura (409.181.285,29 kuna) s PDV-om.

Općenito o Projektu:

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.