Hercegovačka 8, Split

Potpisan ugovor za nabavu IT opreme u sklopu projekta „Povećanje kapaciteta ViK-a Split u svrhu usklađivanja sa zahtjevima kibernetičke sigurnosti na nacionalnoj i europskoj razini“

Potpisan ugovor za nabavu IT opreme u sklopu projekta „Povećanje kapaciteta ViK-a Split u svrhu usklađivanja sa zahtjevima kibernetičke sigurnosti na nacionalnoj i europskoj razini“

Potpisom ovog Ugovora vrijednog 950.000,00 kn s tvrtkom Integra Group d.o.o. ViK Split nabavlja novu hardversku i softversku opremu koja će značajno povećati njegovu otpornost na kibernetičke prijetnje te zaključno s točkom 4. ViK Split zaokružuje cijeli projekt kao jednu kompletnu cjelinu.

U svibnju 2018. godine, Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA koja je u međuvremenu promijenila naziv u HaDEA - European Health and Digital Executive Agency), tijelo zaduženo za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe (engl. Connecting Europe Facility - CEF), je objavila CEF Telecom poziv na dostavljanje projektnih prijedloga (CEF-TC-2018-3) namijenjen području kibernetičke sigurnosti. Cilj Poziva bio je ojačati kapacitete operatora ključnih usluga (engl. Operator of Essential Services - OES) i pružatelja digitalnih usluga (engl. Digital Service Provider - DSP) u svrhu postizanja kibernetičke sigurnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava diljem Unije (NIS Direktiva). 

Pozivom je za projekte u području kibernetičke sigurnosti bilo dostupno 13 milijuna eura bespovratnih EU sredstava. Projektna prijava pod nazivom „Povećanje kapaciteta ViK-a Split u svrhu usklađivanja sa zahtjevima kibernetičke sigurnosti na nacionalnoj i europskoj razini“ podnesena je u studenome 2018. godine te je nakon provedenog postupka evaluacije projektnih prijava, ViK-u Split dodijeljena alokacija od 149.909,00 eura EU-sredstava u svrhu provođenja tog projekta. 

Cilj projekta je razvoj sposobnosti/kapaciteta ViK-a Split kao operatora ključnih usluga u području upravljanja kibernetičkom sigurnošću kako bi se što brže odgovorilo na moguće kibernetičke prijetnje relevantne za osnovne usluge te osiguranje kontinuiteta poslovanja kroz formaliziranje procesa, nabavu novih komponenti IT infrastrukture i odgovarajuću obuku zaposlenika. Projektom će se povećati kibernetička sigurnost ViK-a Split iznad osnovnih sigurnosnih zahtjeva i zahtjeva za izvješćivanje definiranih NIS Direktivom. Opsegom projekta obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

1.    Upravljanje projektom i Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava,
2.    Formaliziranje procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja kroz identifikaciju ključnih poslovnih procesa koje podržava informacijski sustav,
3.    Procjena rizika ključnog sustava i implementacija mjera za ublažavanje visokog rizika,
4.    Nabava hardvera i softvera u svrhu pravovremenog odgovora na kibernetičke prijetnje,
5.    Provođenje edukativnih aktivnosti za zaposlenike VIK-a Split u cilju podizanja svijesti i spremnosti odgovora na kibernetičke prijetnje,
6.    Promidžba i vidljivost.

Nakon provedenih aktivnosti 2,3 i 5 i niza izrađenih procedura i pravilnika koji proizlaze iz aktivnosti upravljanja kontinuitetom poslovanja i rizicima te održanih edukacija iz domene kibernetičke sigurnosti i zaštite digitalnih informacija u poslovanju, s ponosom možemo ustvrditi da je sklapanje ovog ugovora i njegova realizacija završnica realizacije ovog za ViK iznimno značajnog projekta.