Hercegovačka 8, Split

Potpisivanje UGOVORA O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE MREŽE I VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) Split, 02.07.2020.

Potpisivanje će se održati dana 02. srpnja 2020. (četvrtak) u 9:00 sati, u velikoj sali
Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Hercegovačka 8, 21000 Split.

NARUČITELJ:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split
21 000 Split, Hercegovačka 8,
OIB: 56826138353

IZVOĐAČ:

STRABAG AG (Podružnica Zagreb STRABAG d.d.),
10 000 Zagreb, Ulica Petra Hektorovića 2,
OIB: 59266345800

Vrijednost ugovorenih radova: 263.645.322,08 bez PDV-a

 

Pregledna situacija obuhvata Ugovora sa prikazom planiranih kolektora i cjevovoda

 

Predmet ugovorenih radova:

IZGRADNJA DIJELA SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE I VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (JUŽNO OD DRŽAVNE CESTE D8 DO MORA) u sklopu kojeg je:

  1. IZVOĐENJE, ZAŠTITA I IZMJEŠTANJE ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora)
  2. IZVOĐENJE, ZAŠTITA I IZMJEŠTANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE (EEK) NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora)

 

Ukupna duljina planiranih cjevovoda iznosi:

  • Kanalizacija ukupno:       59.167,54 m
  • Vodovod ukupno:           25.111,32 m

 

Izgradnja crpne stanice CS SUĆURAC 3.