Hercegovačka 8, Split

POTPISIVANJE UGOVORA ZA USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM UGOVORA IZ PAKETA A - PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR

POTPISIVANJE UGOVORA ZA USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM UGOVORA IZ PAKETA A - PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR

Ugovor za usluge nadzora nad izgradnjom ugovora iz paketa A projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir, potpisali su danas u Splitu predstavnici Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split(VIK) kao investitora i Zajednice ponuditelja Safege d.o.o.,Safege, Investinženjering d.o.o. kao izvršitelja usluga.

Ovaj ugovor u vrijednosti od 25.530.000,00 kuna (bez PDV-a) predstavlja korak u realizaciji projekata poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture šireg splitskog područja, odnosno aglomeracija Kaštela-Trogir i Split-Solin vrijednih ukupno 3,2 milijarde kuna koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Ovaj ugovor se sastoji od usluga nadzora nad izvođenjem građevina odvodnje otpadnih voda kao i usluga nadzora nad projektiranjem i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za obradu mulja, što u osnovi sadrži:

Aktivnost 0 - Usluge nadzora nad realizacijom Ugovora: Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (K.Sućurac, K.Gomilica i K.Kambelovac) i grada Trogira (Plano);kanalizacija ukupno:27.219,46 m,vodovod ukupno:29.518,43 m

Aktivnost 1 - Usluge nadzora nad realizacijom Ugovora: Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora); kanalizacija ukupno:59.167,54 m, vodovod ukupno:25.111,32 m

Aktivnost 2 - Usluge nadzora nad realizacijom Ugovora: Izgradnja dijela sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području Grada Trogira i Općine Okrug; kanalizacija ukupno:26.596,52 m,vodovod ukupno:13.189,35m

Aktivnost 3 - Usluge nadzora nad realizacijom Ugovora: Projektiranje i izgradnja/ dogradnja CUPOV-a Divulje(100.000 ES, II stupanj pročišćavanja) i regulacija potoka Slanac;

Aktivnost 4 – usluge nadzora nad realizacijom Ugovora: Dogradnja sustava daljinskog nadzora i upravljanja objektima aglomeracije Kaštela – Trogir (SDNU).

 

Ukupno očekivano trajanje usluga nadzora je 45 mjeseci.

 

Ugovor za usluge nadzora nad izgradnom ugovora iz paketa A dio je projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir, ukupne vrijednosti 1,43 milijarde kuna kojega s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020. Ugovor su potpisali direktor VIK-a Tomislav Šuta i ovlašteni predstavnik Mak Kišević.

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.


 

Kontakt:

Danijel Dujmović, voditelj projekta

tel: +385 98 661 612

e-mail: danijel.dujmovic@vik-split.hr

 

 

Prilozi:

  • Fotografije s potpisivanja Ugovora