Hercegovačka 8, Split

RADOVI U NASELJU SRINJINE U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“ PRIBLIŽAVAJU SE KRAJU

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, radovi na izgradnji sustava odvodnje u naselju Srinjine približavaju se kraju. Planirani završetak radova je u veljači 2023. godine, nakon čega se pokreće zakonom predviđena procedura ishođenja uporabne dozvole.

U mjesecu prosincu 2022. godine izvedeni su asfalterski radovi na kolektoru S-1. Na vodovodu V-1 u Mosorskoj ulici u potpunosti je izvedeno vodovodno okno 001 te prespajanje vodovoda na Ulicu sv. Mihovila. Nadalje, izvedena je kompletna hidrantska mreža s ukupno 23 hidranta, provedena je kompletna tlačna proba, izvedeno je ispiranje te čišćenje cjevovoda, uzeti su uzorci vode te je ispitana zdravstvena ispravnost vode.

Do sada je u naselju Srinjine ukupno izvedeno 3.635 m fekalne kanalizacije, 174 komada kućnih fekalnih priključaka, 2.170 m vodovoda ductil, 23 komada hidranata i 1340 m1mimovoda sa 73 komada privremenih kućnih priključaka. Asfaltirano je 13426,51 m2 i betonirano 1.574 mkolne površine te izvedeno 2638 m1 SDNU-kabelske kanalizacije. Naposljetku, izvedeno je 572 m EKI instalacija (građevinskih radova).

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eur (1.791.760.602,63 kn), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eur (1.419.408.482,096 kn), 129.446.550,25 eur (975.315.032,88 kn), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eur (372.352.120,53 kn) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

U nastavku donosimo pregled stanja radova na fekalnom kolektoru S-1 u Mosorskoj ulici, prijelaza fekalnog kolektora S-1 u Mosorskoj ulici preko vodotoka uz most Vilar, stanja radova na vodovodu na trasi kolektora S-1 u Mosorskoj ulici, pipreme za asfaltiranje u Mosorskoj ulici (kolektor S-1) te arheoloških istraživanja u Mosorskoj ulici (kolektor S-1), u fotografijama: