Hercegovačka 8, Split

Rok za plaćanje računa VIK-a za račune fakturirane u 06/2020 odgođen je na 60 dana

Sukladno mjerama Grada Splita za ublažavanje negativnog efekta koronavirusa na gospodarstvo i građanstvo, Uprava Vodovoda i kanalizacije Split odlučila je produžiti odgodu naplate usluga svim fizičkim i pravnim osobama.
Računi  od 01.06.2020. (do opoziva) će korisnicima biti poslani redovno, kao i do sada, uz naznaku da rok za njihovo dospijeće iznosi 60 dana.
Do kada će mjera odgode plaćanja računa biti na snazi, korisnike ćemo naknadno izvijestiti putem naših mrežnih stranica i profila na društvenim mrežama (Facebook).