Sporovi pred Trgovačkim sudom u Splitu

Pred Trgovačkim sudom u Splitu u tijeku su dva postupka glede ponišenja odluka Skupštine donesenih na 124. i 125. sjednici koji su pokrenuti od strane jednog od osnivača, grada Kaštela.

Predmeti se vode pod poslovnim brojevima: P-38/2023 i P-50/2023.

Ročište u predmetu P-38/2023 je bilo zakazano za 13. travnja 2023. godine, ali je iz objektivnih razloga odgođeno.