Hercegovačka 8, Split

UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO

UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO

Poštovani,

 

obavještavamo vas kako uskoro planiramo započeti radove na sljedećim kolektorima u Kaštel Sućurcu:

 

- VO-222.3a i F-222.3a, VO-222.3b i F-222.3b - Braski dolac

- VO-229.6, VO-229.7, V-229.8, F-229.7, F-229.8 - Put Smoljevca

- VO-181.3a i F-181.3a - Put Duge Njive I

Molimo stanovnike navedenih ulica da u skladu s početkom radova podnesu Zahtjev za priključenje.