Hercegovačka 8, Split

VIK I STRABAG KRENULI U REALIZACIJU PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR

VIK I STRABAG KRENULI U REALIZACIJU PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR

Ugovor za izgradnju dijela sekundarne kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području grada Kaštela (južno od državne ceste D8 do mora), potpisali su danas u Splitu predstavnici Vodovoda i kanalizacije Split (VIK) kao investitora i Strabaga kao izvođača radova.

 

Ovaj ugovor za investiciju vrijednosti više od 263 milijuna (263.645.320,79) kuna predstavlja prvi korak u realizaciji projekata poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture šireg splitskog područja, odnosno aglomeracija Kaštela-Trogir i Split-Solin vrijednih ukupno 3,2 milijarde kuna koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

 

Ugovoreni radovi na području Kaštela (Sućurac, Gomilica, Kambelovac, Lukšić, Stari, Novi i Štafilić) predviđanju izgradnju više od 60 kilometara odvodnih (kanalizacijskih) cijevi, 25 kilometara vodoopskrbnih od čega će se u dužini četiri kilometra postaviti potpuno nove cijevi, dok ostatak predstavlja rekonstrukciju te crpne stanice Sućurac 3 i cjevovoda od crpne stanice Štafilić do odvojka za Rudine.

 

Rok za završetak radova je 36 mjeseci.

 

Ugovor za izgradnju dijela sekundarne kanalizacijske i vodoopskrbne mreže na području grada Kaštela dio je projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir, ukupne vrijednosti 1,43 milijarde kuna kojega s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020. Ugovor su potpisali direktor VIK-a Tomislav Šuta i ovlašteni punomoćnik Strabaga Walter Renner. Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici Hrvatske elektroprivrede i Hrvatskog telekoma.

 

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Kontakt:

Mate Mišura, službenik za informiranje

tel: +385 21 546 167

e-mail: mate.misura@vik-split.hr

 

Prilozi:

  • Slika 1: Pregledna situacija obuhvata Ugovora sa prikazom planiranih kolektora i cjevovoda

  • Fotografije s potpisivanja Ugovora