Hercegovačka 8, Split

ViK raspisao prethodno savjetovanje za obnovu Dioklecijanovog akvedukta

Vodovod i kanalizacija Split (ViK) započeo je postupak javne nabave i pokrenuo prethodno savjetovanje u realizaciji 1. faze konzervatorsko-restauratorskih zahvata na Dioklecijanovom akveduktu, lokalitet Mostine, tzv. "Suhi most". Prvom fazom obuhvaćeni su radovi na lukovima 14, 15, 16, 17, 18 i 19 s pripadajućim pilonima, ziđem i betonskim kruništem te čitav zid akvedukta, a procijenjena vrijednost nabave radova male vrijednosti je pet milijuna kuna bez PDV-a. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu sudjelovati u prethodnom savjetovanju narednih deset dana,  počevši od 28. 09. 2020. godine.

Akvedukt je dio Dioklecijanovog vodovoda koji se nalazi na listi zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z – 6026. Čitav vodovod klasificiran je kao kopnena arheološka zona/nalazište. Kasnoantički vodovod koji je s izvora rijeke Jadro uveo vodu u Dioklecijanovu palaču građen je krajem 3. i početkom 4. stoljeća istovremeno s palačom. Njegova funkcija prestaje za vrijeme gotskih provala tijekom 6. stoljeća. Predstavlja rijedak primjer rimskog spomenika te vrste koji je i danas u funkciji zahvaljujući obnovi koja je provedena u razdoblju između 1877. i 1880. godine.

Posljednji put je obnavljan u 19. stoljeću, a proučavanjem stanja u kojem je danas uočena su oštećenja u obliku pukotina, prijeloma, nedostatka većih i manjih dijelova te mjestimično i čitavih kamenih elemenata. Strukturne promjene posljedica su djelovanja raznovrsnih prirodnih nepogoda, potresa, načina ugradnje kamena, opterećenja koja nastaju od težine same građevine te vode koja neprestano cirkulira kroz krunište tj. betonski obzid. Nastanak oštećenja prouzrokovala je nepravilna priprema i ugradnja kamenih elemenata tijekom obnove u 19. stoljeću, a vjerojatno i odabir lošije vrste kamena korištene prilikom rekonstrukcije akvedukta. Nastanku oštećenja doprinio je vrlo intenzivan promet teretnih i osobnih vozila kroz lukove akvedukta.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave(www.eojn.hr) i na web stranici VIK-a - https://www.vik-split.hr/javna-nabava/prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima/konzervatorsko-restauratorski-zahvati-na-dioklecijanovom-akveduktu.