Hercegovačka 8, Split

OBAVIJEST O HITNOJ INTERVENCIJI NA PODRUČJU GRADA SPLITA ZA 24.03.2020. GODINE

Danas dana 24.03.2020.god. (utorak) zbog puknuća vodovodne cijevi DN 150 mm na križanju ulice Marjanskog puta i Puntarske moramo pristupit popravku. Ne očekuje se da će doći do prekida vodooprskrbe potrošačima.

Radovi će se izvoditi u vremenu  od 8,00  do 17,00 sati.          

Privremenu regulaciju prometa vršit će „Cestar” d.o.o., a građevinske radove „Point” d.o.o.

 

KONTAKT OSOBA : Bože Vržina, ing.   mob. 091 489-0028