Hercegovačka 8, Split

OBAVIJEST O HITNOJ INTERVENCIJI NA PODRUČJU GRADA SPLITA ZA 25.03.2020. GODINE

Danas dana 25.03.2020.god. (srijeda) zbog puknuća vodovodne cijevi DN 150 mm na križanju ulice Marjanskog puta i Puntarske hitno moramo pristupit  radovima. Ne očekuje se prekid vodoopskrbe potrošačima.

Radovi će se izvoditi u vremenu  od 8,00  do 17,00 sati.          

Privremenu regulaciju prometa vršit će „Cestar” d.o.o., a građevinske radove „Point” d.o.o.

KONTAKT OSOBA : Bože Vržina, ing.   mob. 091 489-0028