Hercegovačka 8, Split

Odluke

 NaslovVeličina
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o naknadi za razvoj100,12 KB
Odluka br. 2 o cijeni vodnih usluga281,20 KB
Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga122,70 KB
Odluka o naknadi za razvoj249,33 KB
Odluka o zaprimanje otpadnih voda59,05 KB
Odluka o imenovanju povjerenstva za koncesiju76,34 KB
Odluka o cijeni vodnih usluga 2021.g.208,58 KB
Odluka o smanjenju cijene vodne usluge javne vodoopskrbe u skladu sa čl.42. st.8. Zakona o vodnim uslugama465,45 KB
Odluka o cijeni vodnih usluga za socijalno ugroženo stanovništvo425,17 KB
Opći i tehnički uvjeti4,84 MB
Odluka o odvodnji Aglomeracija Split-Solin1,12 MB
Odluka o odvodnji Aglomeracija Kaštela-Trogir958,52 KB
Odluka o vodoopskrbi SGGS 70-2020444,78 KB
Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta - 24.02.21.341,36 KB
Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta 03.02.2021.1,39 MB
Odluka o zaprimanju otpadnih voda kod proizvodnje maslinovog ulja na CUPOV Stupe104,29 KB
Odluka o izmjeni općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga 21.09.2020.305,58 KB
Odluka o nadležnosti i ovlastima vodnog redara - 5.11.2019.262,08 KB
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem-upozorenje59,58 KB
Sukob interesa96,08 KB
Izmjena Općih i Tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga - 27.01.2020.86,98 KB
Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje - 04.10.2019.g.307,45 KB
Odluka o razrješenju i imenovanju članova povjerenstva za reklamacije potrošača - 04.10.2019.g.294,18 KB
Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje - 16.04.2018.g.251,07 KB
Etički kodeks3,39 MB
Odluka o imenovanju Povjerenika i zamjenika za etiku490,62 KB
Odluka o cijeni vodnih usluga189,06 KB
Odluka o za imenovanju službenika za zaštitu osobnih podaka660,62 KB
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za reklamacije ViK-a329,56 KB
Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije ViK-a1,10 MB
Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine1,01 MB