Hercegovačka 8, Split

Tijela društva

Skupština

          Predsjednik Skupštine: Andro Krstulović Opara

Nadzorni odbor

          Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Peronja

Uprava Društva

          Direktor Društva: Tomislav Šuta, dipl.oec.