Otvoreni natječaji za posao

Natječaj za direktora Društva od 21.03.2022. g. - poništen sukladno Odluci Skupštine društva
sa 126. sjednice od 8. svibnja 2023. g.

 

Natječaj za direktora Društva - 126. sjednica Skupštine - za člana uprave - direktora Društva izabran je kandidat Miroslav Delić sukladno Odluci Skupštine sa 129. sjednice od 11. kolovoza 2023. g.

Natječaj za zamjenika direktora - 126. sjednica Skupštine - poništen sukladno Odluci Skupštine društva sa 129. sjednice od 11. kolovoza 2023. g.