Promjene podataka

Promjene podataka

Odredbom članka 39. Zakona o vodnim uslugama, odnosno članka 29.-44. Općih i tehničkih uvjeta, dužnost svakog potrošača je da promjenu vlasništva nastalu zbog smrti dotadašnjeg vlasnika ili nastalu pravnim poslom (darovanje, kupoprodaja i sl.) prijavi u roku od 15 dana od nastupanja takve činjenice.

Promjena namjene vodovodnog priključka

Korisnik javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje može uslugu koristiti isključivo za namjenu za koju je priključak odobren.

Promjena namjene vodovodnog priključka se radi ukoliko je došlo do promjene načina korištenja građevine/nekretnine na terenu, a misli se na promjene korištenja priključka za potrebe poljoprivrede, gradilišta, stanovanja, gospodarstva ili poslovne namjene.

Svrha promjene je razlika u cijeni vode po m3 za navedene kategorije potrošnje!

Stranka uz svoj zahtjev mora priložiti:

  • Dokumentaciju iz koje je nedvojbeno vidljiva namjena vodovodnog priključka
  • Dokumentacija se predaje u Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split – Hercegovačka 8, 21 000 Split (Kopilica) - soba 6 ili 7; tel. 021/545-900 ili poštom na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, 21 000 Split. Radno vrijeme sa strankama je svakim radnim danom od 8 - 13 sati (dnevni odmor od 10,30 - 11,00 h).

Promjena imena korisnika vodoopskrbnog priključka

Promjenu imena korisnika može zatražiti prijašnji vlasnik/korisnik nekretnine  koja je priključena na javnu vodoopskrbu.

Za promjenu imena korisnika vodovodnog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Fotokopija jednog računa za potrošenu vodu
  • Osobna iskaznica na uvid i OIB
  • Dokaz vlasništva ili posjeda nekretnine za koju se priključak koristi (kupoprodajni ugovor, vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, odnosno drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo ili posjed nekretnine priključene na javnu vodoopskrbu).

U fazi promjene, kontrolira se za šta je odobren priključak u izvorniku, pri čemu je bitno da priključak pripada nekretnini, a svi suvlasnici predmetne nekretnine imaju jednako pravo na priključak bez obzira na koga dolaze računi.

Dokumentacija se može predati putem elektronske pošte na info@vik-split.hr, osobno u Centar za potrošače na adresi sjedišta društva, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split (svakim radnim danom od 08 - 15 sati), poštom na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split.

Kontakt

Kontakt

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Hercegovačka 8, HR - 21 000 Split

Telefon: 021/545-900

E-mail: info@vik-split.hr