Hercegovačka 8, Split

Javna nabava

PODACI O NARUČITELJU:
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Hercegovačka 8, 21000 Split
MBS: 3117871; OIB: 56826138353
Telefon: 021/ 546-100; Telefax: 021/345-497
Internetska adresa: www.vik-split.hr

ODJEL NABAVE:
Hercegovačka 8, 21000 Split
Telefon: 021/546-248; Telefax: 021/546-248

VODITELJ ODJELA NABAVE: Jadranka Duvančić, dipl.iur.
Telefon: 021/546-248; Telefax: 021/546-248
E-mail: jadranka.duvancic@vik-split.hr

POMOĆNIK VODITELJA ODJELA NABAVE: Vedran Spain, dipl.oec.
Telefon: 021/546-214 Telefax: 021/546-248
E-mail: vedran.spain@vik-split.hr

POMOĆNIK VODITELJA ODJELA NABAVE: Marin Mulić, bacc.oec.
Telefon: 021/546-217; Telefax: 021/546-217
E-mail: marin.mulic@vik-split.hr

 

Obavijesti


POPIS GOSPODARSIH SUBJEKATA S KOJIMA VIK NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE