BoDEREC-CE

BoDEREC-CE

U sklopu EU programa Interreg Central Europe 2014-2020, prioritetne osi 3. Suradnja u području prirodnih i kulturnih resursa za održivi rast u Središnjoj Europi, odobreno je sufinanciranje projekta boDEREC-CE (engl. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Management in Central Europe), vrijednog 2.328.140,81 €.

Zagađenje farmaceutskim proizvodima i proizvodima za osobnu njegu (engl. Pharmaceuticals and personal care products - PPCP) dospijeva u okoliš kroz izlučivanje živih organizama, otpada iz kućanstva i industrije, kanalizacije, otpadnih voda iz životinjskih farmi te izravnim odlaganjem tih proizvoda. Premda se dio tih spojeva razgrađuje i degradira, neki od njih ostaju u tlu i vodi te mogu stvoriti potencijalni rizik za okoliš i zdravlje. Većina postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ih ne može eliminirati. Problematici praćenja i uklanjanja PPCP-ova u vodi, projekt boDEREC-CE pristupit će razvijanjem zajedničkog smjera djelovanja i politike na razini EU-a.


Trogodišnje trajanje projekta predviđeno je do 2022. godine tijekom kojeg će suradnju ostvariti 12 partnera iz sedam država Europske Unije (Austrija, Češka, Italija, Njemačka, Poljska, Slovenija i Hrvatska):

1. Hrvatski Geološki Institut, Zagreb, Hrvatska - vodeći partner;

2. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Split, Hrvatska;

3. Czech University of Life Sciences Prague, Prag, Češka;

4. JP Vodovod-kanalizacija d.o.o.; Ljubljana, Slovenija;

5. University of Silesia, Katowice, Poljska;

6. Sveučilište u Ljubljani; Ljubljana, Slovenija;

7. Silesian Waterworks PLC, Katowice, Poljska;

8. Technical University of Munich; Minhen, Njemačka;

9. Regional Agency for Prevention, Environment and Energy in Emilia-Romagna – ARPAE, Bologna, Italija;

10. District Basin authorities of Po river, Parma, Italija;

11. Centre for Applied Research and Technology at Dresden University of Applied Sciences, Dresden, Njemačka;

12. University of Natural Resources and Life Sciences, Beč, Austrija.


Među osam pilot područja uspostavljenih u sedam država Europske Unije, nalazi se i hrvatsko pilot područje slijeva rijeke Jadro, koja se koristi za vodoopskrbu šireg splitskog područja. Ciljevi projektnih aktivnosti su unaprijediti znanja o identifikaciji, praćenju ponašanja, modeliranju pronosa i tehnološkim mogućnostima uklanjanja PPCP-ova u vodnim resursima korištenim u vodoopskrbi.


Službena internet stranica projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/boDEREC-CE.html

l
r
19. listopada. 2021.

VODA JE ŽIVOT – video


Projekt boDEREC-CE bavi se vodom. Razvija metode praćenja i uklanjanja ostataka farmaceutskih proizvoda i proizvoda za...

}
15. ožujka. 2021.

Automatski mjerač parametara vode na izvoru Jadra


Projekt boDEREC-CE se bavi istraživanjem kvalitete vode slivnog područja rijeke Jadro koja se koristi za vodoopskrbu šireg...

}