Cjenik za usluge drugima

Cjenik jediničnih prodajnih cijena određenih radova u okviru usluga drugima u primjeni od 01.03.2012. godine usklađen sa Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 22/2012.g.)

 • .pdf document (119,52 Kb)

  Cjenik pražnjenja septičkih i sabirnih jama na području obuhvata Društva

 • .pdf document (510,46 Kb)

  Cjenik za usluge drugima

 • .pdf document (158,04 Kb)

  Odluka o davanju koncesije - Kaštela

 • .pdf document (155,10 Kb)

  Odluka o davanju koncesije - Split Podstrana

 • .pdf document (161,71 Kb)

  Odluka o davanju koncesije - Trogir

 • .pdf document (159,00 Kb)

  Odluka o davanju koncesije - Zagora