Hercegovačka 8, Split

Cjenik za usluge drugima

Cjenik jediničnih prodajnih cijena određenih radova u okviru usluga drugima u primjeni od 01.03.2012. godine usklađen sa Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 22/2012.g.)