Aglomeracija Split-Solin

Aglomeracija Split-Solin

Nositelj projekta: Vodovod i kanalizacija Split
Posrednička tijela: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode
Ukupna vrijednost projekta: 1.419.408.482,10 kuna bez PDV-a
EU sufinanciranje projekta: 975.315.032,88 kn (68,71%) bez PDV-a
Trajanje projekta: 2019. - 2023.

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području gradova Solina i Splita te općina Klis, Dugopolje i Podstrana investicija je ukupne vrijednosti  1.419.408.482,10 kuna bez PDV-a.

Projekt je sufinanciran iz EU iz Kohezijskog fonda kroz operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Realizacijom projekta osiguravamo ispunjavanje obveze usklađenja s europskim standardima u vodno komunalnim djelatnostima.

Upoznajte projekt!

Pogledajte  u videografici koji djelovi Splita, Solina, Dugopolja, Podstrane i Klisa dobivaju novu vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu.

l
r
12. srpnja. 2024.

Započela realizacija tri infrastrukturna projekata ukupne vrijednosti više od osam milijuna eura bez PDV-a


Oko 800 stanovnika Labina, Trolokava i Prgometa do kraja 2025. dobiva pitku vodu Realizacija dvaju velikih...

}
12. srpnja. 2024.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U ULICI PUT BONACINKE U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“


U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ u tijeku su opsežni...

}
9. srpnja. 2024.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U ULICI TURNOVAC U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“


U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“ u tijeku su opsežni...

}
2. srpnja. 2024.

U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ ZAPOČINJU RADOVI NA DIONICI DUILOVO-STOBREČ


U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ te kao dio...

}
25. lipnja. 2024.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U SPLITU U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“


U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ u tijeku su...

}
24. lipnja. 2024.

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U ULICI DON FRANE BULIĆA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN”


U tijeku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u sklopu projekta "PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE...

}

Obuhvat radova po gradovima i općinama

Grad Split

Split - Spoj sustava odvodnje južnog sliva na CUPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč

Sustav odvodnje:

 • Izgradnja 7.620 m kanalizacijske mreže
 • Izgradnja 4 crpne stanice
 • Izgradnja 5.450 m tlačnih cjevovoda
 • Rekonstrukcija 1 crpne stanice
 • Izgradnja 3 kišna preljeva
 • Izgradnja 4.283 m podmorskih ispusta
 • Izgradnja 4.392 m kabelske kanalizacije

Sustav vodoopskrbe:

 • Izgradnja 3.484 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Rekonstrukcija 796 m vodoopskrbnih cjevovoda

 Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica i Korešnica

Sustav odvodnje:

 • Izgradnja 23.343 m kanalizacijske mreže
 • Izgradnja crpne stanice
 • Izgradnja 1.290 m tlačnih cjevovoda
 • Priprema izvedbe za 624 kućna priključka

Sustav vodoopskrbe:

 • Izgradnja 26.309 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izgradnja 6 crpnih/hidroforskih stanica
 • Izgradnja 4 vodospreme
 • Priprema izvedbe za 896 kućnih priključak

Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita

Sustav odvodnje:

 • Izgradnja 15.001 m kanalizacijske mreže
 • Rekonstrukcija 1.853,5 m kanalizacijske mreže
 • Sanacija 13.614 m kanalizacijske mreže
 • Izgradnja 9 crpnih stanica
 • Izgradnja 2.245 m tlačnih cjevovoda
 • Izgradnja 2 kišna preljeva
 • Izgradnja 7 retencijskih bazena
 • Izgradnja 2.177 m kabelske kanalizacije
 • Priprema izvedbe za 465 kućnih priključaka

Sustav vodoopskrbe:

 • Izgradnja 3.776 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izgradnja 1 vodospreme
 • Priprema izvedbe za 103 kućna priključka

SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne Njive

Sustav vodoopskrbe:

 • Nabava i ugradnja opreme SDNU za revitalizaciju centara/podcentara i integraciju novih objekata
 • Rekonstrukcija zahvatne građevine i ugradnja nove zapornice na Splitskom kanalu
 • Rekonstrukcija / ugradnja zapornice na Dioklecijanovom kanalu
 • Izgradnja 15 pregrada na Dioklecijanovom kanalu za očuvanje omočenog oboda
 • Ugradnja 9 mjerača protoka
 • Algoritam za kontrolu protoka kroz Splitski kanal
 • SCADA sustav kontrole protoka na dovodu Jadro-Ravne Njive
 • Implementacija, kalibracija i „korak po korak“ optimizacija prelijevanja na preljevu Ravne Njive
Grad Solin te općine Podstrfana, Klis i Dugopolje

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje

Sustav odvodnje:

 • Izgradnja 43.842 m kanalizacijske mreže
 • Izgradnja 16 Crpnih stanica
 • Izgradnja 5.773 m tlačnih cjevovoda
 • Izgradnja 20.118 m kabelske kanalizacije
 • Rekonstrukcija 2 crpne stanice
 • Priprema izvedbe za 1.309 kućnih priključaka

Sustav vodoopskrbe:

 • Izgradnja 27.082 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Rekonstrukcija 3.485 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izgradnja 9 vodosprema
 • Izgradnja 8 crpnih stanica
 • Priprema izvedbe za 244 kućnih priključaka
Izgradnja i rekonstrukcija

Izgradnja i rekonstrukcija

 • 60,65 km cjevovoda vodoopskrbe
 • 153 km cjevovoda odvodnje
 • 5 kišnih preljeva
Izgradnja

Izgradnja

 • 14 crpnih/hidroforskih stanica
 • 14 vodosprema
 • 4,28 km podmorskih ispusta
 • 7 retencijskih bazena
 • 32 crpne stanice
Dogradnja CUPOV-a Stupe na II. stupanj pročišćavanja (biološki)

Dogradnja CUPOV-a Stupe na II. stupanj pročišćavanja (biološki)

Projektiranje, nadogradnja te probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja pročišćavanja ukupnog kapaciteta 275.000 ES

Priprema za nove kućne priključke

Priprema za nove kućne priključke

 • 1.243 priključka na vodoopskrbnu mrežu
 • 2.593 priključka na sustav odvodnje
Povećanje stope priključenosti

Povećanje stope priključenosti

 • 1.243 priključka na vodoopskrbnu mrežu
 • 2.593 priključka na sustav odvodnje
Smanjenje gubitaka vode iz vodoopskrbne mreže za 7%

Smanjenje gubitaka vode iz vodoopskrbne mreže za 7%

Status preostalih projektnih aktivnosti (u tijeku je provedba postupaka javne nabave):
 • Spoj sustava odovodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč (Ugovor 1), 
 • Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Žrnovnice i Korešnice (Ugovor 2), 
 • Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita  (Ugovor 3)
 • Upravljanje projektom i administracija (vanjsko osoblje JPP-a) 
 • Projektiranje i dogradnja UPOV-a Stupe 275.000 ES 
 • SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadra – CS Ravne njive 

 

Ugovori u realizaciji
 • Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine (Ugovor 0A )
 • Stručni nadzor nad radovima izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine (Ugovor 0B – Usluge nadzora nad gradnjom za Ugovor 0A) 
 • Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje (Ugovor 4)
 • Nabava opreme - ugovor za isporuku specijalnog vozila, ugovor za isporuku i montažu crpki kućnih priključaka, ugovor za isporuku vodomjera (Ugovor 7, tri ugovora) 
 • Stručni nadzor nad radovima izgradnje na području aglomeracije Split-Solin osim naselja Srinjine (Ugovor 8)
 • Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži (Ugovor 10) 
 • Ugovor o uslugama promidžbe, vidljivosti i izvještavanja aglomeracije Split-Solin (Ugovor 9)