Gubici vode u vodoopskrbnom sustavu

Gubici vode u vodoopskrbnom sustavu

Kako bi se smanjili gubici vode iz vodoopskrbnom sustava, VIK nekoliko posljednjih godina intenzivno radi na prikupljanju podataka kao vodoopskrbnoj mreži koji su do sada bili ažurirani i na drugim platformama osim GIS-a kao što su Qgis i ACAD, te starim kartama arhiviranim po pogonima vodoopskrbnih mreža. Plan je prikupiti sve podatke te ih objediniti u jednu cjelinu na navoj platformi za GIS čime ćemo imati podlogu za sustavni rad ne samo na smanjenju gubitaka i formiranju DMA zona nego općenito i na poboljšanju praćenja i analizi svih radova vezanih za vodoopskrbu.

Pripremne aktivnosti

 • Snimanje i geolociranje 36 tisuća (više od polovine ukupnog broja) vodovodnih priključaka i njihovo dodavanje u GIS

Dosadašnji rezultati - trend smanjenja gubitaka vode

U 2022. godini zabilježen je pad od 2,1% u odnosu na 2021. godinu na razini cijelog vodoopskrbnog sustava.
Ukupni pad NRW-a u posljednje dvije godine je zabilježen na sustavima:

 • - VS Niska za 9,96% 
 • - VS Srednja za 7,89%
 • - Omiš za 15,69% 
 • - VS Sućurac za 8,43% samo u posljednjoj godini
 • Najznačajnija smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži očekuju se realizacijom velikih aglomeracijskih projekata koji su u tijeku:
  • 6% kroz projekt Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin
  • 7% kroz projekt Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela - Trogir

Praćenje i analize

Kroz aplikaciji se svakodnevno prate i analiziraju protoci za 82 mjerna mjesta ili 72 DMA zone. Alarmira se mreža uslijed povišenih protoka, obrađuju podatci i sl. 
 • Praćenje i analiza sustava po crpnim stanicama i mjestima preuzimanja vode od drugih vodovoda, obrada podataka, izrada NRW bilance vode i slanje nadležnima.
 • Provedena dva opsežna pilot projekta kako bi se odredila optimalna tehnologija za daljinsko očitanje vodomjera u budućnosti temeljena na IoT (Internet of Things) tehnologiji.
 • Konstantan rad na otkrivanju kvarova:
  • „korak po korak“ metoda podzoniranja
  • postavljanje više vrsta prijenosne mjerne opreme 
  • formiranje privremenih DMA zona s ciljem lociranja područja povećane noćne potrošnje i lociranja puknuća cijevi

Završeni radovi

 • Izgradnja sustava nadzora i kontrole sustava vodoopskrbnog sustava VM Trogir na području crpilišta Rimski bunar, Dolac i područja koja se opskrbljuju vodom od strane vodovoda Šibenik
 • Izgradnja sustava nadzora i kontrole sustava na dijelu vodoopskrbnog sustava VS Sućurac.

Projektna dokumentacija u izradi

 • Idejno rješenje za izradu DMA zona i uspostavu sustava nadzora za područja smjera crpljenja Marjan-Gripe i VS Visoka Visoka. 
 • Idejno rješenje i početak radova za izradu DMA zona i uspostava sustava nadzora za područja VS Sv. Kajo.
 • Idejno rješenje i početak radova za izradu DMA zona i uspostava sustava nadzora za područja VS Voljak.
 • Izrada platforme za nadzor gubitaka za skupljanje i obradu podataka sa svih vodoopskrbnih sustava umreženih sa više tipova uređaja. 

Javni natječaji u pripremi

U 2023. godini u planu je raspisati natječaj i započeti s radovima za uspostavu NUS-a na području VS Lukšić i dovršetak uspostave NUS-a na području VS Sućurac prema ranije izrađenom hidrauličkom modelu i idejnom projektu kako bi se formirala DMA zona po metodi "Step by step".

SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro - CS Ravne Njive
Sustav vodoopskrbe:

 • Nabava i ugradnja opreme ADNU za revitalizaciju centara/podcentara i integraciju novih objekata
 • Rekonstrukcija zahvatne građevine i ugradnja nove zapornice na Splitskom kanalu
 • Rekonstrukcija/ugradnja zapornice na Dioklecijalnovom kanalu
 • Ugradnja 9 mjerača protoka
 • Algoritam za kontrolu protoka kroz Splitski kanal
 • SCADA sustav kontrole protoka na dovodu Jadro-Ravne Njive
 • Implementacija, kalibracija i "korak po korak" optimizacija prelijevanja na preljevu Ravne Njive
 • Usluge tehničke pomoći za smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži - pristigle ponude otvorene su u kolovozu 2022. g., evaluacija je u tijeku.

 

Procijenjena vrijednost radova s projektiranjem je 398.170,00 eura.

Radovi će se izvoditi na ukupno 35 lokacija i uključuju:

 • ugradnju mjerno regulacijskih okana 
 • rekonstrukciju postojećih i novih zasunskih okana 
 • izgradnju spojnih cjevovoda, a sve u svrhu formiranja