Hercegovačka 8, Split

Raspodjela potrošnje u stambenoj zgradi

Da bi stambena zgrada dobila pojedinačne račune preduvjet je da VIK-u donesu aneks međuvlasničkog ugovora koji će biti potpisan između upravitelja i predstavnika suvlasnika, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. čl. 40 - Poslovi redovite uprave

Popunjene obrasce:

  • Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji (3 primjerka)
  • Ovlaštenje predstavniku stanara i suglasnost za ispostavu pojedinačnih računa

dostavite osobno ili poštom na adresu:
ODJEL PRODAJE
Hercegovačka 8, Split
Tel: 021/546-121, 021/546-182, 021/546-186