Raspodjela potrošnje u stambenoj zgradi

Raspodjela potrošnje u stambenoj zgradi

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o proceduri i dokumentaciji koja je potrebna za odvajanje priključaka u stambenoj zgradi i ispostavljanje pojedninačnih računa.

Dokumenti koji su potrebni za ispostavu pojedinačnih računa

 1. Odluka suvlasnika o prelasku na ispostavu pojedinačnih računa (formular Ovlaštenje
  predstavniku stanara i suglasnost za ispostavljanje pojedinačnih računa) + minimalno
  51% potpisa suvlasničkih udjela; navesti sve stambene jedinice na Ovlaštenju,
 2. Međuvlasnički ugovor – Aneks + odluka s minimalno 51 % potpisa suvl.udjela (vrijedi
  za ugradnju, očitavanje te dostavljanje potrošnje prema očitanju digitalnih mjerila),
 3. Potvrda o predstavniku (iz upraviteljske kuće),
 4. Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim udjelima (iz upraviteljske kuće),
 5. Vlasnički listovi (ili bilo koji drugi dokaz vlasništva)- za sve stanove,
 6. Kopija osobne iskaznice ili broj važeće osobne iskaznice od suvlasnika koji su dali
  suglasnost za ispostavu pojedinačnih računa (minimalno 51 % suvl.udjela)

NAPOMENA:

          Za potrebe sklapanja Ugovora o opskrbi pitkom vodom i odvodnji potrebno je prethodno
dostaviti osobne podatke od SVIH suvlasnika predmetne stambene zgrade (OIB), kako bismo
mogli utrošak vode obračunavati svakom suvlasniku pojedinačno.

           Prikupljeni osobni podaci i dokumenti su neophodni za stupanje potrošača i trgovačkog
društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split u ugovorni odnos te za ostvarivanje svih prava i
obaveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa.

           Ukoliko potrošač dostavi kopiju osobne iskaznice tada se smatra da je Društvu dao
privolu za prikupljanje osobnih podataka sadržanih u osobnoj iskaznici.

            Fotokopija osobne iskaznice ili broj važeće osobne iskaznice služi isključivo u svrhu
provjere identiteta potrošača i ne smije se koristiti u drugu svrhu.


Za sve dodatne informacije nazovite na broj 021/546-121, 021/546-182, 021/546-186

 • .pdf document (62,75 Kb)

  Dokumenti koji su potrebni za ispostavu pojedinačnih računa

 • .pdf document (72,53 Kb)

  Izmjena obračuna - broj članova u internin brojilima

 • .pdf document (72,35 Kb)

  Izmjena obračuna - broj članova u kombiniranom obračunu

 • .pdf document (75,06 Kb)

  Ovlaštenje predstavniku stanara i suglasnost za ispostavu pojedinačnih računa

 • .pdf document (75,11 Kb)

  Ovlaštenje predstavniku stanara i suglasnost za objedinjavanje priključka

 • .pdf document (82,50 Kb)

  Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji - broj članova

 • .pdf document (82,78 Kb)

  Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji - interni vodomjeri

 • .pdf document (82,87 Kb)

  Ugovor o opskrbi pitkom vodom i odvodnji - kombinirani obračun