Preko 3 milijarde kuna iz EU fondova

Preko 3 milijarde kuna iz EU fondova

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, prvak je u povlačenju sredstava iz
europskih fondova u području vodno-komunalne infrastrukture u
Hrvatskoj.


Uz pomoć europskih sredstava i provedbom aktualnih projekata,
unaprijedit će se postojeća vodno-komunalna infrastuktura i
izgraditi kilometri nove vodovodne i kanalizacijske mreže.

AdSWIM

AdSWIM

Projekt „Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora“

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata kanalizacijskog sustava u dijelu Aglomeracije Split-Solin

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Kaštela-Trogir

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir

Program ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja

boDEREC-CE

boDEREC-CE

CWC

CWC

DEEPWATER-CE

DEEPWATER-CE

CEF telekom Cyber Security

CEF telekom Cyber Security

Pročistač pitke vode na Jadru

Pročistač pitke vode na Jadru

Projekt izgradnje pročistača - uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju na izvorištu rijeke Jadro kod Solina, strateški je infrastrukturni projekt Vodovoda i kanalizacije Split. Gradnju pročistača sufinancirat će Hrvatske vode u iznosu od 70%, a ostatak VIK putem EBRD-a.

Izgradnju pročistača kojim će cca 350.000 stanovnika šireg splitskog područja dobiti čišću vodu, nameće izmjena europske regulative, odnosno prijedlog EU Direktive o kvaliteti vode za piće.

Pročitaj više
Smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu

Smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnom sustavu

Kako bi se smanjili gubici vode iz vodoopskrbnom sustava, VIK nekoliko posljednjih godina intenzivno radi na prikupljanju podataka kao vodoopskrbnoj mreži koji su do sada bili ažurirani i na drugim platformama osim GIS-a kao što su Qgis i ACAD, te starim kartama arhiviranim po pogonima vodoopskrbnih mreža. Plan je prikupiti sve podatke te ih objediniti u jednu cjelinu na navoj platformi za GIS čime ćemo imati podlogu za sustavni rad ne samo na smanjenju gubitaka i formiranju DMA zona nego općenito i na poboljšanju praćenja i analizi svih radova vezanih za vodoopskrbu.

Pročitaj više
Projekti sufinancirani bespovratnim sredstvima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO)

Projekti sufinancirani bespovratnim sredstvima Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO)

"Izgradnja manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i odvodnje"

Pročitaj više