• .pdf document (68,09 Kb)

  Vodovodni, kanalizacijski i građevinski materijal, 2024-R-09

 • .pdf document (63,96 Kb)

  Vodomjeri i rezervni dijelovi vodomjera, 2024-R-08

 • .pdf document (59,16 Kb)

  Izgradnja sustava fekalne odvodnje za NK Primorac u Stobreču, 2024-IUR-16

 • .pdf document (59,38 Kb)

  Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskojmreži za područje Solin - Zagora, 2024 -IUR-05

 • .pdf document (59,18 Kb)

  Izgradnja vodospreme Seline, 2024-IUR-11

 • .pdf document (172,83 Kb)

  RADOVI NA IMPLEMENTACIJI SUSTAVA DALJINSKOG NADZORA I USPOSTAVE DMA ZONA NA VODOOP. SUSTAVU KAŠTELA – TROGIR, PODSUSTAV VODOSPREME K. SUĆURAC , ev.br. 2023-IUR-26

 • .pdf document (131,06 Kb)

  Crpka za CS Divulje, ev. br. nabave: 2023-R/10

 • .pdf document (104,98 Kb)

  Viljuškar, ev. br. nabave, 2023-R-01

 • .pdf document (171,94 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NASELJA SEVID NA MORU, ev.br. nabave 2023-IUR-11

 • .pdf document (172,06 Kb)

  Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kan. kolektora Split-Solin i Kaštela-Trogir, 2023-U-11

 • .pdf document (171,99 Kb)

  SANACIJA KANALIZACIJSKOG TLAČNOG CJEVOVODA IZA CS K. SUĆURAC 1 ''NO DIG'' METODOM, ev.br. nabave 2023-IUR-29

 • .pdf document (172,44 Kb)

  IZGRADNJA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA NA CS KUNČEVA GREDA I CS RAVNE NJIVE, ev.br. nabave 2023-IUR-22

 • .pdf document (173,23 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I. FAZE 1. ETAPE VODOOP. PODSUSTAVA ZA GORNJU PODSTRANU U UL.DON PETRA CARA, ev. br. nabave 2023-IUR-27

 • .pdf document (172,67 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA, SPOJ VISOKA ­ POLJIČKA CESTA, ev. br. nabave 2023-IUR-28

 • .pdf document (173,02 Kb)

  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SPLIT-PODSTRANA, ev.br. nabave 2023-IUR-04

 • .pdf document (170,40 Kb)

  Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev.br. nabave 2023-U-05

 • .pdf document (172,44 Kb)

  IZGRADNJA ODVODNJE – ULICA SV. JOSIPA, KAŠTEL NOVI, ev.br. nabave_ 2023-AURKT_03

 • .pdf document (173,53 Kb)

  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SOLIN-ZAGORA, ev. br. nabave. 2023-IUR_05

 • .pdf document (173,38 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I. FAZE 1. ETAPE VODOOPSKRBNOG PODSUSTAVA ZA GORNJU PODSTRANU U ULICI DON PETRA CARA, ev.br. nabave_ 2023-IUR_27

 • .pdf document (172,04 Kb)

  SANACIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 450 mm i DN 500 mm METODOM BEZ OTKOPAVANJA, ev.br. nabave_ 2023-IR_03_

 • .pdf document (169,96 Kb)

  Obnova godišnje podrške za Oracle licence, ev.br. nabave_ 2023-U_21

 • .pdf document (171,04 Kb)

  Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave_ 2023-U_10

 • .pdf document (101,35 Kb)

  Nabava 6 ćelija elektrolize klorinatora, ev. br. nabave_ 2023-R_09

 • .pdf document (173,06 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNOG CJEVOVODA UZ CESTU DC 219 NA ULAZU U GORNJI MUĆ (SUTINA - ŠOLIĆI), ev.br. nabave_ 2023-IUR_24

 • .pdf document (173,03 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA U ULICI PUT KAVE, KAŠTEL SUĆURAC, (2. DIONICA), ev.br. nabave_ 2023-IUR_23

 • .pdf document (172,03 Kb)

  SANACIJA MAGISTRALNOG CJEVOVODA DN 450 mm I DN 500 mm LINIJSKOM METODOM BEZ OTKOPAVANJA, ev.br. nabave_ 2022-IR_01

 • .pdf document (173,11 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I. FAZE 1. ETAPE VODOOPSKRBNOG PODSUSTAVA ZA GORNJU PODSTRANU U ULICI DON PETRA CARA, ev.br. nabave_ 2022-IUR_18

 • .pdf document (173,47 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICE PUTA ORIŠCA I CESTE D8 KOD LIDLA U SPLITU, ev. br. nabave_ 2022-IUR_011

 • .pdf document (171,97 Kb)

  RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆENJA PODMORSKOG ISPUSTA BAČVICE-KATALINIĆA BRIG, ev.br.nabave_2022-IR_02

 • .pdf document (204,25 Kb)

  Opskrba električnom energijom, ev. br. nabave_ 2022-R_07

 • .pdf document (203,70 Kb)

  Vodomjeri i rezervni dijelovi vodomjera, ev. br. nabave_ 2022-R_06

 • .pdf document (172,04 Kb)

  Rekonstrukcija plinodojave Stupe, ev. br. nabave_ 2022-IR_03

 • .pdf document (205,54 Kb)

  Zamjena dotrajalog transportera br. 2 finih rešetki – Cupov Stupe, ev. br. nabave_ 2022-R_03, ponovljeno

 • .pdf document (171,94 Kb)

  RADOVI NA SANACIJI OŠTEĆANJA PODMORSKOG ISPUSTA BAČVICE-KATALINIĆA BRIG, ev.br. nabave_ 2022-IR_02

 • .pdf document (203,71 Kb)

  ''Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala'', ev. br. nabave_ 2022-R_05

 • .pdf document (172,03 Kb)

  GEODETSKO SNIMANJE I DRUGE GEODETSKE USLUGE ZA POTREBE VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH MREŽA, ev.br. nabave_ 2022-U_23

 • .pdf document (173,15 Kb)

  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SPLIT-PODSTRANA, ev.br. nabave_ 2022-IUR_03

 • .pdf document (172,95 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FEKALNE KANALIZACIJE U POŽEŠKOJ ULICI U KAŠTEL STAROM, ev.br. nabave_ 2022-IUR_09

 • .pdf document (206,32 Kb)

  ''Zamjena dotrajalog transportera br. 2 finih rešetki – Cupov Stupe'', ev. br. nabave_ 2022-R_03

 • .pdf document (173,17 Kb)

  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE NASELJA KORUŠCE-UBLE-RADOŠIĆ , ev. br. nabave_ 2022-IUR_22

 • .pdf document (203,17 Kb)

  Elektromaterijal, ev. br. nabave_ 2022-R_09

 • .pdf document (204,11 Kb)

  Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave_2022-U_19

 • .pdf document (271,16 Kb)

  Izmjena biomase biofiltera, ev. broj nabave 2022-R_02

 • .pdf document (99,88 Kb)

  Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave_ 2022-R_11

 • .pdf document (205,33 Kb)

  Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje vodoopskrbnog podsustava područja Vučevica sjeverno od A1 (vodosp. sa cjevov., ev. br. nabave_ 2022-IURU_04)

 • .pdf document (421,07 Kb)

  Produkcija dokumenata, ev.br. nabave_ 2022-U_22

 • .pdf document (204,79 Kb)

  Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave_ 2022-U_07

 • .pdf document (204,11 Kb)

  Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave. 2022-U_15

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Teretno vozilo (2 komada), ev. br. nabave_ 2022-R_01

 • .pdf document (219,88 Kb)

  Poštanske usluge, ev. br. nabave_ 2022-U_21

 • .pdf document (205,21 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog podsustava područja Vučevica sjeverno od A1 (vodosprema sa cjevovodima), ev. br. nabave_ 2021-IUR_10

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Teretni automobil - elektro, ev. br. nabave_ 2021-R_17

 • .pdf document (79,16 Kb)

  Čišćenje prostorija, ev. br. nabave 2021-U_17

 • .pdf document (203,26 Kb)

  Nabava opreme za podizanje kibernetičke razine zaštite, ev. br. nabave_ 2021-EUR_01

 • .pdf document (205,05 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u Ulici kralja Zvonimira, Podstrana, evidencijskog broja nabave _ 2021-IUR_09

 • .pdf document (205,05 Kb)

  Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje fekalnih voda naselja Maslenica, ev. br.nabave_ 2021-IURU_05

 • .pdf document (79,04 Kb)

  Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, ev. br. nabave_ 2021-U_02

 • .pdf document (204,22 Kb)

  Dopunsko zdravstveno osiguranje, ev. br. naabve_ 2021-U_06

 • .pdf document (204,41 Kb)

  Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta za oceanografiju (Marjan), ev. br. nabave_ 2021-IRU_08

 • .pdf document (254,99 Kb)

  Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev.br. nabave_ 2021-U_10

 • .pdf document (430,63 Kb)

  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SPLIT-PODSTRANA, ev. br. nabave_ 2021-IUR_15

 • .pdf document (274,89 Kb)

  IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE PODSUSTAVA ODVODNJE GRADA SOLINA – SLIV CS „SOLIN“, ev.br. nabave_2021-IURU_02

 • .pdf document (258,03 Kb)

  Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave_ 2021-U_01

 • .pdf document (204,39 Kb)

  Opskrba elektroničnom energijom,ev. br. nabave_ 2021-R_08

 • .pdf document (245,16 Kb)

  Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave_ 2021-IUR_16

 • .pdf document (245,16 Kb)

  Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta za oceanografiju (Marjan), ev. br. nabave_ 2021-IURU_08

 • .pdf document (99,42 Kb)

  Teretno vozilo, ev. br. nabave_ 2021-R_01

 • .pdf document (204,13 Kb)

  Nabava univerzalnih i sanacijskih (reparaturnih) spojnica, ev. br. nabave_ 2021-R_07

 • .pdf document (204,40 Kb)

  Opskrba električnom energijom ,ev. br. nabave_ 2021-R_08

 • .pdf document (204,19 Kb)

  Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave_2021-U_16

 • .pdf document (204,58 Kb)

  Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta (Marjan), ev. br. nabave_ 2021-IURU_08

 • .pdf document (203,75 Kb)

  Vodomjeri irezervni dijelovi vodomjera, ev. br. nabave_ 2021-R_06

 • .pdf document (206,41 Kb)

  Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanaliz.kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela Trogir, ev. br._ 2021-U_09

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Dizel agregat za C.S. Štafilić, ev. br. nabave_ 2021-R_09

 • .pdf document (231,61 Kb)

  Nabava i ugradnja novog rotomata (kompaktne stanice) za prihvat sadržaja septičkih jama, ev.br. nabave_ 2021-R_03

 • .pdf document (204,22 Kb)

  Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave_ 2021-U_06

 • .pdf document (204,41 Kb)

  Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave_ 2021-U_13

 • .pdf document (99,48 Kb)

  Elektromaterijal, ev.br. nabave_ 2021-R_11

 • .pdf document (208,15 Kb)

  Opskrba električnom energijom, ev. br. nabave_ 2021-R_08

 • .pdf document (202,96 Kb)

  Sitematski zdravstveni pregled radnika, ev. br. nabave_ 2021-U_12

 • .pdf document (100,36 Kb)

  Osobni automobili (7 kom), (ponovljen postupak), ev. br. nabave_ 2020-R_17

 • .pdf document (204,35 Kb)

  Usluge CCTV inspekcije kanalizacijskih cjevovoda, ev. br. nabave_ 2020-U_19

 • .pdf document (206,83 Kb)

  ''Kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), ev. br. nabave_ 2020-U_26

 • .pdf document (99,88 Kb)

  Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave_ 2020-R_19

 • .pdf document (237,51 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže Rooseveltove ulice, ev. br. nabave_ 2020-IUR_03

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave_ 2020-U_06

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Osiguranje sredstava i imovine, ev.br. nabave_ 2020-U_09

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana, ev. br. nabave_ 2020-IUR_09

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Kaštela-Trogir, ev. br. nabave. 2020-IUR_11

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Izvođenje radova na rekon. sustava odvodnje CS Strobreč (rekon. kišnog i incidentnog preljeva te strojarske opreme), ev. br. nabave_ 2020-IUR_04

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Čišćenje prostorija, ev. br. nabave_ 2020-U_10

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala, ev. br. nabave_ 2020-R_18

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Osobni automobili (7 kom), ev. br. nabave_ 2020-R_17

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, ev. br. nabave_ 2020-U_02

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Dopunsko zdravstveno osiguranje, ev. br. nabave_ 2020-U_18

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave_ 2020-U_01

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Dubinska pumpa za izvorište Rimski bunar, ev. br. nabave_ 2020-R_11

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Prijevoz i isporuka vode na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave_ 2020-U_14

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Pružanje savjet. usluga pri formalizaciji procesa kontinuiteta poslovanja i procesa upravljanja rizicima..., ev. br. nabave_ 2020-EUU_03

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev. br. nabave_ 2020-U_03

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava 60t tabletirane soli za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave_ 2020-R_10

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Usluga pružanja tehničke pomoći – razvoja i implementacije tematskih aktivnosti – Radni paketi C, T1, T2 i T3 – za provedbu projekta CWC

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Usluga pružanja tehničke pomoći – razvoja i implementacije tematskih aktivnosti – Radni paketi M, T1, T2, T4 i C – za provedbu projekta boDEREC-CE

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Produkcija dokumenata, ev. br. nabave_ 2020-U_16

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Poštanske usluge, ev. br. nabave_ 2020-U_15

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave_ 2020-U_08

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Osobni automobili (7 kom), ev. br. nabave_ 2020-R_08

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava potrošnog materijala i usluga održavanja postrojenja za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave_ 2019-R_11

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera, ev. br. nabave_ 2019-R_18

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Praćenje utjecaja podmorskog ispusta Čiovo na okoliš, ev. br. nabave_ 2019-U_21

 • .pdf document (289,96 Kb)

  AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR, USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM UGOVORA IZ PAKETA A, EV.broj nabave_ 2019-AURU_01

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava usluge tehničke pomoći za provedbu projekta AdSWiM, ev. br. nabave_ 2019-EUU_03

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Osiguranje sredstava i imovine, ev. br. nabave_ 2019-U_10

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Mini bager, ev. br. nabave_ 2019-R_17

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana, ev. br. nabave_ 2019-IUR_09_

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, evidencijskog broja nabave_ 2019-U_12

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Čišćenje prostorija, 2019-U_11

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Građevinsko-zanatski.pdf radovi na vodovdnoj i kanalizacijskoj mreži- Solin-Zagora, ev. br. nabave. 2019-IUR_10

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, 2019-U_02

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Elektromaterijal, ev. br. nabave_ 2019-R_01

 • .pdf document (1,82 Mb)

  AGLOMERACIJA KAŠTELA TROGIR, Izgradnja dijela kanalizacijske i vodovodne mreže grada Kaštela

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Geodetsko snimanje i druge geodetske usluge za potrebe vodovodnih i kanalizacijskih mreža, ev. br. nabave_ 2019-U_08

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Analizator ukupnog organskog ugljika i ukupnog dušika u uzorcima pitke i otpadne vode, ev. br. nabave_ 2019-R_16

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave. 2019-IUR_10

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Dopunsko zdrastveno osiguranje, ev. br. nabave_ 2019-U_19

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave_ 2019-U_01

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava teretnog vozila 12t, kiper, ev. br. nabave_ 2019-R_09

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava alata za radionice, ev. br. nabave_ 2019-R_08

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava teretnog vozila do 3,5t, dupla kabina ( 2 kom), ev.br. nabave_ 2019-R_10

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave_ 2019-R_03

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Zaštitarske usluge, ev. br. nabave_ 2019-U_09

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanalizacijskih kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Resnik, Kaštel Štafilić, ev. br . nabave_ 2019-IUR_02

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Sevid Gornji (Podkosa i Sevid), ev. br. nabave_ 2019-IUR_04

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava na Gospinom poluotoku (CS cjevovodi), ev. br. nabave_ 2019-IUR_01

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Opskrba električnom energijom, 2019-R_05

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje_ Kaštela-Trogir, ev. br. nabave_ 2018-IUR_09

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev. br. nabave_ 2018-U_04

 • .pdf document (119,56 Kb)

  Nabava teretnog vozila, 3.5 t, kiper, dupla kabina, ev. br. nabave_ 2018-R_20

 • .pdf document (243,51 Kb)

  PRIJEVOZ I ISPORUKA PITKE VODE NA OTOKE DRVENIK VELIKI I DRVENIK MALI, 2018-U_15

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir Područje Kaštela -Trogir , ev. br. nabave. 2018-IURU_02

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Nabava autocisterne za prijevoz pitke vode, ev. br. nabave_ 2018-R_21

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Nabava potrošnog materijala i usluge održavanja postrojenja za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave_ 2018-R_22

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Osiguranje sredstava i imovine, ev. br. nabave_ 2018-U_09

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje_ Split-Podstrana, ev. br. nabave_ 2018-IUR_07

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže ulice Put Žnjana, ev. br. nabave_ 2018-IUR_01

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Nabava radar uređaja za detekciju trasa i mjesta curenja, ev. br. nabave_ 2018-R_08

 • .pdf document (58,66 Kb)

  Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala, ev. br. nabave_ 2018-R_03

 • .pdf document (4,90 Mb)

  Nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera, evidencijskog broja nabave_ 2017-R_05_

 • .pdf document (195,08 Kb)

  Građevinko zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje_ Kaštela-Trogir evidencijskog broja nabave_ 2017-UR_02

 • .pdf document (187,54 Kb)

  Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Šantićevoj ulici u Rudinama, K,aštel Novi, evidencijskog broja 2017-IUR-05

 • .pdf document (161,44 Kb)

  Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje_ Solin-Zagora, evidencijskog broja_ 2017-UR_03

 • .pdf document (97,76 Kb)

  Elektromaterijal, ev. br. nabave 2023-R05

 • .pdf document (97,76 Kb)

  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - Elektromaterijal

 • .pdf document (97,76 Kb)

  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU - Elektromaterijal-1