Hercegovačka 8, Split

Izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozi

Nakon završenog savjetovanja naručitelj objavljuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedloge koje možete preuzeti ovdje:

 NaslovVeličina 
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog podsustava područja Vučevica sjeverno od A1 (vodosprema sa cjevovodima), ev. br. nabave: 2021-IUR/10205,21 KBPreuzimanje
Teretni automobil - elektro, ev. br. nabave: 2021-R/17115,88 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE KAŠTELA-TROGIR, ev. br. nabave: 2021-IUR/17237,27 KBPreuzimanje
Čišćenje prostorija, ev. br. nabave 2021-U/1779,16 KBPreuzimanje
Nabava opreme za podizanje kibernetičke razine zaštite, ev. br. nabave: 2021-EUR/01203,26 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u Ulici kralja Zvonimira, Podstrana, evidencijskog broja nabave : 2021-IUR/09205,05 KBPreuzimanje
Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje fekalnih voda naselja Maslenica, ev. br.nabave: 2021-IURU/05205,05 KBPreuzimanje
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, ev. br. nabave: 2021-U/0279,04 KBPreuzimanje
Dopunsko zdravstveno osiguranje, ev. br. naabve: 2021-U/06204,22 KBPreuzimanje
Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta za oceanografiju (Marjan), ev. br. nabave: 2021-IURU/08204,41 KBPreuzimanje
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev.br. nabave: 2021-U/10254,99 KBPreuzimanje
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SPLIT-PODSTRANA, ev. br. nabave: 2021-IUR/15430,63 KBPreuzimanje
IDEJNO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE PODSUSTAVA ODVODNJE GRADA SOLINA – SLIV CS „SOLIN“, ev.br. nabave:2021-IURU/02274,89 KBPreuzimanje
Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave: 2021-U/01258,03 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom ,ev. br. nabave: 2021-R/08204,39 KBPreuzimanje
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave: 2021-IUR/16245,16 KBPreuzimanje
Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta za oceanografiju (Marjan), ev. br. nabave: 2021-IURU/08245,16 KBPreuzimanje
Teretno vozilo, ev. br. nabave: 2021-R/0199,42 KBPreuzimanje
Nabava univerzalnih i sanacijskih (reparaturnih) spojnica, ev. br. nabave: 2021-R/07204,13 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom ,ev. br. nabave: 2021-R/08204,40 KBPreuzimanje
Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave:2021-U/16204,19 KBPreuzimanje
Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje kod Instituta (Marjan), ev. br. nabave: 2021-IURU/08204,58 KBPreuzimanje
Vodomjeri irezervni dijelovi vodomjera, ev. br. nabave: 2021-R/06203,75 KBPreuzimanje
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanaliz.kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela Trogir, ev. br.: 2021-U/09206,41 KBPreuzimanje
Dizel agregat za C.S. Štafilić, ev. br. nabave: 2021-R/09115,88 KBPreuzimanje
Nabava i ugradnja novog rotomata (kompaktne stanice) za prihvat sadržaja septičkih jama, ev.br. nabave: 2021-R/03231,61 KBPreuzimanje
Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave: 2021-U/06204,22 KBPreuzimanje
Prijevoz i isporuka zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave: 2021-U/13204,41 KBPreuzimanje
Elektromaterijal, ev.br. nabave: 2021-R/1199,48 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom, ev. br. nabave: 2021-R/08208,15 KBPreuzimanje
Sitematski zdravstveni pregled radnika, ev. br. nabave: 2021-U/12202,96 KBPreuzimanje
Osobni automobili (7 kom), (ponovljen postupak), ev. br. nabave: 2020-R/17100,36 KBPreuzimanje
Usluge CCTV inspekcije kanalizacijskih cjevovoda, ev. br. nabave: 2020-U/19204,35 KBPreuzimanje
''Kupnja i implementacija poslovnog informacijskog sustava (ERP), ev. br. nabave: 2020-U/26206,83 KBPreuzimanje
Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave: 2020-R/19100,54 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže Rooseveltove ulice, ev. br. nabave: 2020-IUR/03237,51 KBPreuzimanje
Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ev. br. nabave: 2020-U/06115,88 KBPreuzimanje
Osiguranje sredstava i imovine, ev.br. nabave: 2020-U/09115,88 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana, ev. br. nabave: 2020-IUR/09115,88 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Kaštela-Trogir, ev. br. nabave. 2020-IUR/11115,88 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na rekon. sustava odvodnje CS Strobreč (rekon. kišnog i incidentnog preljeva te strojarske opreme), ev. br. nabave: 2020-IUR/04115,88 KBPreuzimanje
Čišćenje prostorija, ev. br. nabave: 2020-U/10115,88 KBPreuzimanje
Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala, ev. br. nabave: 2020-R/18115,88 KBPreuzimanje
Osobni automobili (7 kom), ev. br. nabave: 2020-R/17115,88 KBPreuzimanje
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, ev. br. nabave: 2020-U/02115,88 KBPreuzimanje
Dopunsko zdravstveno osiguranje, ev. br. nabave: 2020-U/18115,88 KBPreuzimanje
Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave: 2020-U/01115,88 KBPreuzimanje
Dubinska pumpa za izvorište Rimski bunar, ev. br. nabave: 2020-R/11115,88 KBPreuzimanje
Prijevoz i isporuka vode na otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali, ev. br. nabave: 2020-U/14115,88 KBPreuzimanje
Pružanje savjet. usluga pri formalizaciji procesa kontinuiteta poslovanja i procesa upravljanja rizicima..., ev. br. nabave: 2020-EUU/03115,88 KBPreuzimanje
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev. br. nabave: 2020-U/03115,88 KBPreuzimanje
Nabava 60t tabletirane soli za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave: 2020-R/10115,88 KBPreuzimanje
Usluga pružanja tehničke pomoći – razvoja i implementacije tematskih aktivnosti – Radni paketi C, T1, T2 i T3 – za provedbu projekta CWC115,88 KBPreuzimanje
Usluga pružanja tehničke pomoći – razvoja i implementacije tematskih aktivnosti – Radni paketi M, T1, T2, T4 i C – za provedbu projekta boDEREC-CE115,88 KBPreuzimanje
Produkcija dokumenata, ev. br. nabave: 2020-U/16115,88 KBPreuzimanje
Poštanske usluge, ev. br. nabave: 2020-U/15115,88 KBPreuzimanje
Pružanje usluge tjelesne zaštite, ev. br. nabave: 2020-U/08115,88 KBPreuzimanje
Osobni automobili (7 kom), ev. br. nabave: 2020-R/08115,88 KBPreuzimanje
Nabava potrošnog materijala i usluga održavanja postrojenja za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave: 2019-R/11115,88 KBPreuzimanje
Nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera, ev. br. nabave: 2019-R/18115,88 KBPreuzimanje
Praćenje utjecaja podmorskog ispusta Čiovo na okoliš, ev. br. nabave: 2019-U/21115,88 KBPreuzimanje
AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR, USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM UGOVORA IZ PAKETA A, EV.broj nabave: 2019-AURU/01289,96 KBPreuzimanje
Nabava usluge tehničke pomoći za provedbu projekta AdSWiM, ev. br. nabave: 2019-EUU/03115,88 KBPreuzimanje
Osiguranje sredstava i imovine, ev. br. nabave: 2019-U/10115,88 KBPreuzimanje
Mini bager, ev. br. nabave: 2019-R/17115,88 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Split-Podstrana, ev. br. nabave: 2019-IUR/09.115,88 KBPreuzimanje
Usluga odvoza i zbrinjavanja neopasnog otpada iz sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, evidencijskog broja nabave: 2019-U/12115,88 KBPreuzimanje
Čišćenje prostorija, 2019-U/11115,88 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave. 2019-IUR/10115,88 KBPreuzimanje
Servisiranje dubinskih i fekalnih pumpi, 2019-U/02115,88 KBPreuzimanje
Elektromaterijal, ev. br. nabave: 2019-R/01 115,88 KBPreuzimanje
AGLOMERACIJA KAŠTELA TROGIR, Izgradnja dijela kanalizacijske i vodovodne mreže grada Kaštela 1,82 MBPreuzimanje
Geodetsko snimanje i druge geodetske usluge za potrebe vodovodnih i kanalizacijskih mreža, ev. br. nabave: 2019-U/08115,88 KBPreuzimanje
Analizator ukupnog organskog ugljika i ukupnog dušika u uzorcima pitke i otpadne vode, ev. br. nabave: 2019-R/16115,88 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje Solin-Zagora, ev. br. nabave. 2019-IUR/10115,88 KBPreuzimanje
Dopunsko zdrastveno osiguranje, ev. br. nabave: 2019-U/19115,88 KBPreuzimanje
Specijalna zavarivanja i metalizacija, ev. br. nabave: 2019-U/01115,88 KBPreuzimanje
Nabava teretnog vozila 12t, kiper, ev. br. nabave: 2019-R/09115,88 KBPreuzimanje
Nabava alata za radionice, ev. br. nabave: 2019-R/08115,88 KBPreuzimanje
Nabava teretnog vozila do 3,5t, dupla kabina ( 2 kom), ev.br. nabave: 2019-R/10115,88 KBPreuzimanje
Gorivo za vozila, strojeve, ev. br. nabave: 2019-R/03115,88 KBPreuzimanje
Zaštitarske usluge, ev. br. nabave: 2019-U/09115,88 KBPreuzimanje
Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanalizacijskih kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela-Trogir115,88 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu naselja Resnik, Kaštel Štafilić, ev. br . nabave: 2019-IUR/02115,88 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbne mreže naselja Sevid Gornji (Podkosa i Sevid), ev. br. nabave: 2019-IUR/04115,88 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava na Gospinom poluotoku (CS+ cjevovodi), ev. br. nabave: 2019-IUR/01115,88 KBPreuzimanje
Opskrba električnom energijom, 2019-R/05115,88 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Kaštela-Trogir, ev. br. nabave: 2018-IUR/0958,66 KBPreuzimanje
Deratizacija pomoćnih i radnih prostorija, kanalizacijskih šahti i dezinsekcija komaraca, ev. br. nabave: 2018-U/04115,88 KBPreuzimanje
Nabava teretnog vozila, 3.5 t, kiper, dupla kabina, ev. br. nabave: 2018-R/20115,88 KBPreuzimanje
PRIJEVOZ I ISPORUKA PITKE VODE NA OTOKE DRVENIK VELIKI I DRVENIK MALI, 2018-U/15243,51 KBPreuzimanje
Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir Područje Kaštela -Trogir , ev. br. nabave. 2018-IURU/0258,66 KBPreuzimanje
Nabava autocisterne za prijevoz pitke vode, ev. br. nabave: 2018-R/2158,66 KBPreuzimanje
Nabava potrošnog materijala i usluge održavanja postrojenja za dezinfekciju pitke vode izvorišta Jadro, ev. br. nabave: 2018-R/2258,66 KBPreuzimanje
Osiguranje sredstava i imovine, ev. br. nabave: 2018-U/0958,66 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Split-Podstrana, ev. br. nabave: 2018-IUR/0758,66 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijske mreže ulice Put Žnjana, ev. br. nabave: 2018-IUR/0158,66 KBPreuzimanje
Nabava radar uređaja za detekciju trasa i mjesta curenja, ev. br. nabave: 2018-R/0858,66 KBPreuzimanje
Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala, ev. br. nabave: 2018-R/0358,66 KBPreuzimanje
Nabava vodomjera i rezervnih dijelova vodomjera, evidencijskog broja nabave: 2017-R/05.4,90 MBPreuzimanje
Građevinko zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Kaštela-Trogir evidencijskog broja nabave: 2017-UR/02195,08 KBPreuzimanje
Izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Šantićevoj ulici u Rudinama, K,aštel Novi, evidencijskog broja 2017-IUR-05187,54 KBPreuzimanje
Građevinsko-zanatski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za područje: Solin-Zagora, evidencijskog broja: 2017-UR/03161,44 KBPreuzimanje