Registar ugovora za 2023. godinu-ažurirano 02.07.2024.

 • .xlsx document (34,85 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 28.04.2023

 • .xlsx document (31,79 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 31.03.2023

 • .xlsx document (28,80 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 28.02.2023

 • .xlsx document (27,05 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 30.01.2023

 • .xlsx document (41,39 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 01.08.2023.

 • .xlsx document (50,83 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 02.01.2024.

 • .xlsx document (53,13 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 02.04.2024.

 • .xlsx document (53,13 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 02.07.2024.

 • .xlsx document (39,66 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 03.07.2023

 • .xlsx document (52,34 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 29.02.2024.

 • .xlsx document (37,31 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 29.05.2023

 • .xlsx document (46,42 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 29.09.2023.

 • .xlsx document (52,34 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 29.12.2023.

 • .xlsx document (48,42 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 30.10.2023.

 • .xlsx document (50,24 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 30.11.2023.

 • .xlsx document (52,33 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 31.01.2024.

 • .xlsx document (53,12 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 31.05.2024.

 • .xlsx document (43,86 Kb)

  REGISTAR UGOVORA 2023. god. -AŽURIRANO 31.08.2023.