Čišćenje crpnih bazena i prostora rešetki crpnih stanica, UPOV-a i kanalizacijskih kolektora Aglomeracije Split-Solin i Kaštela Trogir, ev. br. nabave: 2023-U/11
23. kolovoza. 2023.
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I. FAZE 1. ETAPE VODOOPSKRBNOG PODSUSTAVA ZA GORNJU PODSTRANU U ULICI DON PETRA CARA, ev. br. nabave. 2023-IUR/27
14. srpnja. 2023.
IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA VODOVODNOJ I KANALIZACIJSKOJ MREŽI ZA PODRUČJE SPLIT-PODSTRANA, ev. br. nabave:2023-IUR/04
28. lipnja. 2023.