Izrada projekta fekalne odvodnje i vodoopskrbe područja zapadno od ulice Čavala i predjela Gorice u Kaštel Sućurcu, ev. br. nabave: 2023-IUJU/13
19. travnja. 2023.
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora, spoj Visoka – Poljička cesta (PONOVLJENI POSTUPAK), ev. br. nabave: 2023-IUJUR/01
17. travnja. 2023.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog kolektora u ulici Dolac, općina Podstrana, ev. br. nabave: 2023-IUJU/34
12. travnja. 2023.