Hercegovačka 8, Split

 

 

UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)
UGOVOR O IZGRADNJI SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE I VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA TROGIRA (A2) – UVOĐENJE U POSAO IZVOĐAČA RADOVA

UGOVOR O IZGRADNJI SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE I VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA TROGIRA (A2) – UVOĐENJE U POSAO IZVOĐAČA RADOVA

U prostorima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split, dana 19. veljače 2021., izvršena je primopredaja dokumentacije vezano za realizaciju Ugovora o izgradnji sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže na području...

Pročitajte više “UGOVOR O IZGRADNJI SEKUNDARNE KANALIZACIJSKE I VODOVODNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA TROGIRA (A2) – UVOĐENJE U POSAO IZVOĐAČA RADOVA”

UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO

UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO

Poštovani,   obavještavamo vas kako uskoro planiramo započeti radove na sljedećim kolektorima u Kaštel Sućurcu:   - VO-222.3a i F-222.3a, VO-222.3b i F-222.3b - Braski dolac - VO-229.6,...

Pročitajte više “UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO”

UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)
UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)
POZIV KORISNICIMA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU I KANALIZACIJSKU MREŽU NA PODRUČJU OBUHVAĆENOM PROJEKTOM POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE  KAŠTELA - TROGIR
UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI DIJELA SEKUNDARNE I KANALIZACIJSKE MREŽE NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA (južno od državne ceste D8 do mora) PROJEKTA AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR (A1)
UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO

UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO

Obavještavamo vas kako su započeli radovi na kolektorima: VO-181 i F-181 u Kaštel Gomilici, ulica Gaji Također, u ponedjeljak 8. veljače 2021. započinju radovi na kolektorima: V246, u Kaštel Sućurcu,...

Pročitajte više “UGOVOR A0 – IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA KAŠTELA - K. SUĆURAC, K. GOMILICA, K. KAMBELOVAC I GRADA TROGIRA - PLANO”

Početkom izgradnje sustava odvodnje u Srinjinama, krenuli radovi na kapitalnom infrastrukturnom projektu aglomeracije Split - Solin

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin,  kreće u realizaciju, a prvi konkretan korak u tom procesu je početak radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Srinjine. Javnom...

Pročitajte više “Početkom izgradnje sustava odvodnje u Srinjinama, krenuli radovi na kapitalnom infrastrukturnom projektu aglomeracije Split - Solin”