ODABRANI IZVOĐAČI NA UGOVORU OPTIMALIZACIJE SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA SPLITA
4. prosinca. 2023.
STATUS REALIZACIJE UGOVORA P4 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE
29. rujna. 2023.
ODABRAN IZVRŠITELJ ZA VANJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZA PROJEKTE POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KAŠTELA-TROGIR I SPLIT-SOLIN
5. rujna. 2023.
Na području aglomeracije Kaštela-Trogir podneseno više od 3600 zahtjeva za priključenje na odvodnju i više od 600 zahtjeva za priključak na vodoopskrbu
31. kolovoza. 2023.
NAPREDAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE
24. srpnja. 2023.