ODABRANI IZVOĐAČI NA UGOVORU OPTIMALIZACIJE SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA SPLITA
4. prosinca. 2023.
STATUS REALIZACIJE UGOVORA P4 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE
29. rujna. 2023.
NAPREDAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE GRADA SOLINA I OPĆINA PODSTRANA, KLIS I DUGOPOLJE
24. srpnja. 2023.
ODABRANI SU IZVOĐAČI NA UGOVORU SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA NA UPOV STUPE ČIJI RADOVI JAMČE BOLJU KVALITETU ŽIVOTA I ČIŠĆE MORE
20. lipnja. 2023.
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U PODSTRANI
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U PODSTRANI
7. lipnja. 2023.
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SOLINU
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SOLINU
24. svibnja. 2023.
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ SVEČANO OTVORENO GRADILIŠTE U DUGOPOLJU
U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ SVEČANO OTVORENO GRADILIŠTE U DUGOPOLJU
31. ožujka. 2023.
STATUS REALIZACIJE UGOVORA O ISPORUCI OPREME NABAVA VODOMJERA I DODATNIH DIJELOVA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN“
28. veljače. 2023.