POZIV KORISNICIMA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU I KANALIZACIJSKU MREŽU NA PODRUČJU OBUHVAĆENOM PROJEKTOM POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KAŠTELA - TROGIR

Poštovani,

 

u tijeku je izgradnja vodovodne i/ili kanalizacijske mreže s istovremenom izgradnjom vodovodnih i/ili kanalizacijskih priključaka na Vašem području.

Kako bi ostvarili pravo na priključenje na novoizgrađenu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu, molimo što prije podnesite Zahtjev za priključak na sustav javne odvodnje i/ili vodoopskrbnu mrežu koji možete preuzeti u privitku ove obavijesti. Također, u Pozivu za priključak u privitku nalazi se popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz Zahtjev za priključak te svi kontakt podaci za informacije i upute za slanje Zahtjeva.